Search

กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Pelvic Floor) ตอนที่ 2

เราได้กล่าวถึงไปแล้วว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานมีหน้าที่อะไรบ้าง แต่หลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่ากล้ามเนื้อส่วนนี้อยู่ตรงไหน และเราจะบังคับมันได้อย่างไร เพื่อปูทางไปสู่การออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนนี้ให้แข็งแรงกันค่ะ

Blog06 02

อย่างที่ได้บอกไปว่าหน้าที่หนึ่งของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคือบังคับการขับถ่าย การออกกำลังกล้ามเนื้อส่วนนี้จึงทำได้โดยฝึก “ขมิบ” แต่ก่อนอื่นเราต้องหาให้เจอก่อนว่ากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอยู่ตรงไหนและมีส่วนใดบ้าง เราสามารถหากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานได้โดยสังเกตเวลาที่เราปัสสาวะ ให้ลองกลั้นหยุดปัสสาวะขณะที่กำลังขับถ่าย กล้ามเนื้อที่ใช้หยุดนั่นเองคือกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานที่ใช้ควบคุมกระเพาะปัสสาวะ

อีกวิธีหนึ่งในการหากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานคือให้ลองจินตนาการว่าเรากลั้นหยุดปัสสาวะพร้อมกับกลั้นผายลมในขณะเดียวกัน จะทำขณะที่นั่ง นอน หรือยืนแยกขากว้างเท่าช่วงหัวไหล่ก็ได้เช่นกัน ก่อนอื่นให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหน้าขา ก้น และท้องน้อย “ขมิบ” หรือเกร็งกล้ามเนื้อรอบทวารด้านหน้าให้รู้สึกเหมือนเราพยายามหยุดปัสสาวะ เกร็งกล้ามเนื้อรอบช่องคลอดแล้วดึงขึ้นไปหาเชิงกราน เกร็งกล้ามเนื้อรอบทวารส่วนหลังเหมือนว่าเราพยายามกลั้นผายลม เมื่อทำเช่นนี้กล้ามเนื้อบริเวณรอบทวารด้านหน้าและด้านหลังควรเกร็งขึ้นด้านบนและเข้าไปด้านในเชิงกราน จำตำแหน่งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ที่ทำงานขณะที่เกร็ง จากนั้นให้ผ่อนคลาย

ลองฝึกหากล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานกันดูได้นะคะ พร้อมแล้วเราจะมาออกกำลังให้กล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงกันค่ะ

เครดิต: http://www.pelvicfloorfirst.org.au/