AYI Classes: คลาสเรียน AYI มีอะไรบ้าง?

AYI หรือ Applied Yoga Integration เป็นคลาสปรับพื้นฐานและพัฒนาร่างกาย ที่จะทำให้เราได้รับแนวทางเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ครอบคลุมเกี่ยวกับการฝึกโยคะ การออกกำลังกาย รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นไปที่ 4 กลุ่มคลาสหลัก ได้แก่ Fundamental & Conditioning, Strengthening, Stretching & Mobility และ Restorative ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกมือใหม่หรือมีประสบการณ์มาแล้ว คลาส AYI ก็สามารถปรับการฝึกให้เหมาะกับความต้องการของเราและช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการฝึกร่างกายได้

Fundamental & Conditioning:
AYI APR 05 02

กลุ่มคลาส Fundamental & Conditioning เป็นการปรับพื้นฐานร่างกาย ช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงสำหรับการฝึกโยคะและการออกกำลังกายทั่วไป ช่วยให้เรารู้จักการใช้ร่างกายอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการชดเชย (Compensate) ซึ่งจะป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงท่าทางการเคลื่อนไหวที่เราใช้ในชีวิตประจำวันได้

หากเราเพิ่งเริ่มฝึกโยคะ คลาสนี้ก็นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี หรือหากเป็นผู้ฝึกที่มีประสบการณ์มานานแล้ว ก็จะช่วยให้เราฝึกโยคะในท่าต่างๆ โดยได้รับประโยชน์สูงสุด รับรู้ถึงการอยู่ในท่าได้อย่างมั่นคง เสถียร มีรากฐานที่แข็งแรง รวมถึงช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้ นับว่าเป็นการ Back to Basics เพื่อต่อยอดในการฝึกระดับสูงได้ดีทีเดียว

ในคลาสกลุ่มนี้ เป็นการฝึกการเคลื่อนไหวที่เน้นสร้างความแข็งแรงของแกนกลาง เพิ่มความยืดหยุ่น และพัฒนาความอดทน ตามหลักการเคลื่อนไหวและฟังก์ชันของกลุ่มกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ ผ่านท่าโยคะพื้นฐาน ตัวอย่างคลาส Fundamental & Conditioning เช่น Foundation, Activation, Mobility เป็นต้น

Strengthening:
AYI APR 05 03

กลุ่มคลาส Strengthening นับว่าเป็นคลาสที่ท้าทายเลยทีเดียว เพราะจะเน้นการสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย ซึ่งต้องใช้ความอดทนในการฝึก เป็นการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจในคราวเดียวกัน 

สำหรับการฝึกโยคะนั้น Strength ถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลัก เช่นเดียวกับ Flexibily และ Balance เนื่องจากการยืดหยุ่นหรือการทรงตัวได้ดีและปลอดภัยนั้น ล้วนต้องอาศัยความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยเช่นกัน

ไม่ว่าเราจะต้องการสร้างความแข็งแรงของแขน แกนกลาง ขา สะโพก หรือจะต้องการปรับปรุงสมรรถภาพร่างกายโดยรวม แม้แต่คนที่ต้องการสร้าง power ในการฝึกโยคะที่เพิ่มมากขึ้นก็เข้าคลาสนี้ได้ 

ในคลาสกลุ่มนี้ จะฝึกการเคลื่อนไหวและท่าโยคะต่างๆ ที่ช่วยให้เราพัฒนาความแข็งแกร่ง เสริมสมดุล เพิ่มความมั่นคง และสามารถท้าทายตัวเองในรูปแบบใหม่ๆ ตัวอย่างคลาส Strengthening เช่น Glutes Strength, Back Strength, Core Strength เป็นต้น

Stretching & Mobility:
AYI APR 05 04

กลุ่มคลาส Stretching & Mobility จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและพัฒนาการเคลื่อนไหวของเราผ่านการออกกำลังกายและท่าโยคะด้วยการยืดเหยียด และการเคลื่อนไหวอื่นๆ ที่หลากหลาย 

ใครก็ตามที่ต้องการการยืดเหยียดเพื่อให้รู้สึกสบายตัวมากขึ้น ต้องการฝึกเพื่อนำไปปรับปรุงท่าทางเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และโดยเฉพาะชาวออฟฟิศซินโดรมที่นั่งโต๊ะทั้งวัน มีอาการปวดเรื้อรังหรือตึงของกล้ามเนื้อและข้อต่อคลาสนี้จะช่วยได้อย่างดี รวมถึงทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีพลังมากขึ้นด้วย

ในคลาสจะเน้นการใช้เทคนิคต่างๆ ที่ช่วยให้เราคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ปรับปรุงช่วงการเคลื่อนไหวของเรา และเพิ่มความยืดหยุ่นโดยรวม ตัวอย่างคลาส Stretching & Mobility เช่น Hip Release, Shoulder Release, Spine Movement เป็นต้น

Restorative:
AYI APR 05 05

กลุ่มคลาส Restorative เป็นคลาสที่จะช่วยให้เราผ่อนคลาย ช่วยฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ 

ไม่ว่าเรากำลังเผชิญกับความเจ็บปวดเรื้อรัง พักฟื้นจากอาการบาดเจ็บ หรือเพียงแค่ต้องการผ่อนคลายและค้นหาความสงบสุขในการฝึก คลาส Restorative นี้ก็น่าจะตอบโจทย์ให้เราเจอกับความสมดุลทั้งกายและใจได้

กลุ่มคลาสนี้จะมีการใช้ท่าโยคะเบาๆ ซึ่งเหมาะกับการผ่อนคลายที่หลากหลาย ผสมผสานกับเทคนิคการใช้ลมหายใจอย่างถูกต้องเพื่อช่วยให้เราคลายความตึงเครียด ช่วยให้จิตใจสงบ ไปจนถึงช่วยค้นหาความรู้สึกสงบภายใน ตัวอย่างคลาส Restorative เช่น Relax & Restore, Breath Work เป็นต้น

คลาส AYI โดย YogaSutra ได้รวบรวมเทคนิคและวิธีการต่างๆ เพื่อจะช่วยให้เราสร้างความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น และความสมดุล เชื่อว่าความฟิตของร่างกายไม่ได้หมายถึงความแข็งแกร่งของร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดีด้วย อย่างไรก็ตาม ให้รู้จักฟังร่างกายและเลือกคลาสที่เหมาะกับเราเป็นสำคัญ