Search

MBTI and Yoga: เลือกสไตล์โยคะที่เหมาะกับบุคลิกภาพ

MBTI

เชื่อว่าตอนนี้หลายๆ คนคงรู้จักการแบ่งบุคลิกภาพแบบ MBTI กันมาอยู่บ้าง ซึ่งในโลกที่เต็มไปด้วยผู้คนบุคลิกอันหลากหลายนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่แนวทางการฝึกโยคะของแต่ละคนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวพอๆ กับลายนิ้วมือ การฝึกโยคะนั้นมีหลากหลายสไตล์ ซึ่งแต่ละแบบก็สะท้อนถึงลักษณะนิสัยของเราที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น เรามาดูการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายโดยการจัดประเภท MBTI ให้สอดคล้องกับการฝึกโยคะโดยเฉพาะกัน

MBTI คืออะไร?

Myers–Briggs Type Indicator หรือ MBTI เป็นเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งประเภทบุคคลออกเป็น 16 ประเภทที่แตกต่างกันตามตัวอักษรใน 4 มิติ ได้แก่

 • บุคลิกภาพ
  Introversion (I) – เก็บตัว ชอบอยู่คนเดียว VS Extraversion (E) – ชอบเข้าสังคม ชอบแสดงออก
 • การรับรู้ข้อมูล
  Sensing (S) – เก็บรายละเอียด VS Intuition (N) – ใช้สัญชาตญาณ จินตนาการสูง
 • การตัดสินใจ
  Thinking (T) – ใช้เหตุผล มีหลักการ VS Feeling (F) – ใช้ความรู้สึกส่วนตัว
 • การใช้ชีวิต
  Judging (J) – มีระเบียบ ชอบวางแผน VS Perceiving (P) – มีความยืดหยุ่น

Beige Organic Simple 4 Ways to Improve Your Life Infographic บิลบอร์ด สี่เหลี่ยมจัตุรัส

ลองทำความเข้าใจบุคลิกภาพ MBTI ของตัวเอง (ทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ MBTI) ก็จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรม รูปแบบการสื่อสาร และวิธีโต้ตอบกับโลกของเรา และสามารถนำมาใช้ในการเลือกการฝึกโยคะที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เลย

การฝึกโยคะที่เหมาะสำหรับประเภทบุคลิกภาพ MBTI ของเรา

เมื่อเรารู้แล้วว่าตัวเองมีบุคลิกภาพแบบไหน ก็ลองมาดูสไตล์ของโยคะที่เหมาะกับเราทั้ง 16 บุคลิกภาพกันได้เลย

1. ISTJ (The Inspector)

ลักษณะนิสัย: มีความรับผิดชอบ มักอยู่ในกรอบ ทำอะไรเป็นระบบ มีระเบียบแบบแผน

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Hatha Yoga

ISTJ เชี่ยวชาญในด้านการวางโครงสร้างและทำกิจวัตรประจำวันตามแผน Hatha Yoga มุ่งเน้นไปที่ท่าโยคะพื้นฐานและการฝึกหายใจ ถือเป็นแนวทางที่เป็นระบบซึ่งดึงดูดธรรมชาติที่เป็นระบบระเบียบของเรา


2. ISTP (The Virtuoso)

ลักษณะนิสัย: รักผจญภัย มีความเป็นอิสระสูง ชอบประสบการณ์ใหม่ๆ และเป็นธรรมชาติ

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Power Yoga

ISTP ชอบลงมือปฏิบัติและเพลิดเพลินกับกิจกรรมแบบไดนามิก แนวทางการออกกำลังกายที่แข็งแรงของ Power Yoga ตอบสนองความต้องการและเห็นผลลัพธ์ในทันที


3. ISFJ (The Protector)

ลักษณะนิสัย: มีความอบอุ่น ชอบปกป้องดูแล ทุ่มเท ใส่ใจรายละเอียด และเชื่อถือได้

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Restorative Yoga

ISFJ เก่งในการดูแลผู้อื่น แต่ก็มักจะละเลยตัวเอง Restorative Yoga เป็นการฝึกที่อ่อนโยนและผ่อนคลายซึ่งช่วยให้เราชาร์จพลังและดูแลตัวเองได้


4. ISFP (The Artist)

ลักษณะนิสัย: ละเอียดอ่อน สุภาพ เรียบง่าย เข้ากับผู้อื่นง่าย อ่อนไหวง่าย ไม่ชอบเป็นจุดสนใจ และชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเอง

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Vinyasa Yoga

ISFP เก่งในด้านความคิดสร้างสรรค์และการปรับตัว Vinyasa Yoga ซึ่งมีลำดับต่อเนื่องและเน้นการเคลื่อนไหวที่ประสานกับลมหายใจ เติมเต็มมีความคิดสร้างสรรค์และความยืดหยุ่นของตัวเรา


5. INTJ (The Architect)

ลักษณะนิสัย: มีตรรกะ มักคิดวิเคราะห์อย่างละเอียด แต่ก็ไม่ได้ยึดติดกับกฎระเบียบ รับฟังความคิดเห็นอยู่เสมอ

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Ashtanga Yoga

INTJ ชอบทำสิ่งที่ท้าทายและมีระเบียบวินัย Ashtanga Yoga ที่มีลำดับโครงสร้างและท่าที่ต้องใช้ความพยายามสูง มอบการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความเข้มงวดและการมุ่งมั่น


6. INTP (The Thinker)

ลักษณะนิสัย: มีความสร้างสรรค์ตลอดเวลาไม่เคยจะหยุดคิด เป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมาก

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Iyengar Yoga

INTP สนุกกับการทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลังทุกสิ่ง การฝึกของ Iyengar Yoga ที่มุ่งเน้นในการจัดตำแหน่งและการใช้อุปกรณ์ช่วยต่างๆ อย่างพิถีพิถันเป็นการฝึกที่รอบคอบและมีรายละเอียดที่ดึงดูดใจนักวิเคราะห์อย่างเรา


7. INFJ (The Advocate)

ลักษณะนิสัย: มีความเฉียบแหลม มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบวิเคาระห์ และถืออุดมคติ

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Kundalini Yoga

INFJ มีจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งและเพลิดเพลินกับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับธรรมชาติที่ชอบการครุ่นคิดวิเคาระห์ Kundalini Yoga มุ่งเน้นไปที่การปลุกพลังทางจิตวิญญาณ สะท้อนได้ดีกับการแสวงหาความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของเรา


8. INFP (The Mediator)

ลักษณะนิสัย: มีอุดมการณ์อยากเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น เห็นอกเห็นใจผู้อื่นอยู่เสมอ

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Yin Yoga

INFP มักได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติที่มีใช้เวลาไตร่ตรอง Yin Yoga ที่ต้องอยู่ในท่านานและใช้สมาธิสูง ช่วยให้เราเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับอารมณ์และความคิดของตนเองขณะฝึก


9. ESTJ (The Director)

ลักษณะนิสัย: ชอบคิดวิเคราะห์และหาเหตุผลให้สิ่งต่างๆ มักลงมือทำทันทีหากมีเป้าหมายที่ชัดเจน

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Power Yoga

ESTJ ชอบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นเป้าหมาย แนวทางที่เข้มงวดและเน้นการออกกำลังกายของ Power Yoga ช่วยให้เราเห็นความก้าวหน้าและผลลัพธ์ที่จับต้องได้ ซึ่งดึงดูดธรรมชาติที่ขับเคลื่อนของเรา


10. ESTP (The Persuader)

ลักษณะนิสัย: มีความเป็นผู้นำสูงมาก พร้อมเผชิญกับปัญหา มีความกระตือรือร้น จริงจัง มีทักษะในการสื่อสารจึงเข้ากับคนง่าย

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Bikram Yoga

ESTP สนใจกิจกรรมที่ใช้พลังงานสูงและชอบมีส่วนร่วม การฝึกที่มีโครงสร้างและมีความเข้มข้นของ Bikram Yoga ในห้องอุ่นๆ จะทำให้เกิดความท้าทายในการสร้างความแข็งแกร่ง


11. ESFJ (The Caregiver)

ลักษณะนิสัย: ใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ อบอุ่น ชอบดูแลผู้อื่น เข้าถึงง่าย มักเป็นที่รักของคนรอบข้าง

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Hatha Yoga

ESFJ เติบโตจากสภาพแวดล้อมที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้คน แนวทางที่อ่อนโยนและเข้าถึงได้ของ Hatha Yoga ส่งเสริมให้ได้รับความรู้สึกต่างๆ และความสมดุลจากผู้คน ซึ่งสอดคล้องกับนิสัยของเรา


12. ESFP (The Performer)

ลักษณะนิสัย: กระตือรือร้น เป็นกันเอง และรักความสนุกสนาน ชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้อื่น มองโลกแง่ดี ขี้สงสัย ชอบสังเกต เป็นคนที่ชอบเข้าหาผู้อื่น

สไตล์โยคะที่แนะนำ: AcroYoga

ESFP ชอบปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและประสบการณ์ใหม่ๆ AcroYoga ประกอบไปด้วยการทำท่าและกายกรรมกับเพื่อน เป็นการฝึกที่สนุกสนานและเป็นมีส่วนร่วมกับผู้อื่นซึ่งเหมาะกับบุคลิกที่สดใสของเรา


13. ENTJ (The Commander)

ลักษณะนิสัย: กล้าแสดงออก กระตือรือร้น มั่นใจในตัวเอง มีพลังงานเยอะ เด็ดเดี่ยว ตัดสินใจเฉียบขาด รอบคอบ

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Ashtanga Yoga

ENTJ มักประสบความสำเร็จในด้านโครงสร้างและท้าทาย ลำดับท่าของ Ashtanga Yoga ที่มีระเบียบวินัยเป็นการฝึกอย่างเข้มงวดซึ่งสอดคล้องกับบุคลิกภาพที่ขับเคลื่อนด้วยความมุ่งมั่นของเรา


14. ENTP (The Debater)

ลักษณะนิสัย: เป็นคนมีเสน่ห์ เข้าสังคมเก่ง มีวิสัยทัศน์ ฉลาด มีไหวพริบ เรียนรู้ไว มีความสามารถในการโน้มน้าวใจผู้อื่น

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Ashtanga Yoga

ENTP สนุกกับความท้าทายและระบบที่ซับซ้อน ลักษณะที่มีโครงสร้างและการสร้างความก้าวหน้าด้านร่างกายและจิตใจของ Ashtanga Yoga เป็นการฝึกที่มีระเบียบวินัยและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาได้ ซึ่งทำให้จิตใจที่คล่องตัวของเรามีส่วนร่วมในการฝึกนี้


15. ENFJ (The Protagonist)

ลักษณะนิสัย: มีเสน่ห์ เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่นเสมอๆ และมีความเห็นอกเห็นใจ

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Vinyasa Yoga

ENFJ เป็นผู้นำโดยธรรมชาติที่ชื่นชอบแนวปฏิบัติที่ไม่หยุดนิ่งและหยืดหยุ่น Vinyasa Yoga โดยเน้นที่ลมหายใจและการเคลื่อนไหว เป็นการฝึกที่สมดุลและสร้างแรงบันดาลใจ สอดคล้องกับธรรมชาติที่มีพลังของเรา


16. ENFP (The Champion)

ลักษณะนิสัย: มีจินตนาการชอบสร้างสรรค์สิ่งใหม่ กระตือรือร้น มีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงแต่มนุษยสัมพันธ์ดี

สไตล์โยคะที่แนะนำ: Aerial Yoga

ENFP ชื่นชอบความแปลกใหม่และการผจญภัย Aerial Yoga ซึ่งใช้ผ้าหรือเปลในการประกอบท่าต่างๆ ถือเป็นวิธีฝึกโยคะที่ไม่เหมือนใครและน่าตื่นเต้น ซึ่งอดคล้องกับธรรมชาติของเรา


การทำความเข้าใจว่าบุคลิกภาพ MBTI ของเราสอดคล้องกับสไตล์โยคะที่แตกต่างกันอย่างไร สามารถช่วยให้เราค้นพบแนวทางปฏิบัติที่ไม่เพียงเหมาะสมกับความต้องการทางกายภาพของเท่านั้น แต่ยังช่วยบำรุงสุขภาพจิตและอารมณ์ของเราด้วย

หากยังไม่รู้ว่าจะเลือกฝึกโยคะแบบใดดีและไม่ต้องการเสียเวลามาก ลองใช้แนวทางนี้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นได้ จงสำรวจแนวทางในการฝึกและค้นหารูปแบบที่สอดคล้องกับแก่นแท้ของเรา

ไม่ว่าเรากำลังมองหาสไตล์การฝึกทั้งรูปแบบดั้งเดิม การฝึกที่มีความคิดสร้างสรรค์ การฝึกเพื่อการผ่อนคลาย หรือเพื่อความท้าทาย ก็มีที่เหมาะกับเราให้เลือกหลากหลาย ดำดิ่งสู่การฝึกของและค้นพบพลังการเปลี่ยนแปลงของโยคะที่เหมาะกับบุคลิกเฉพาะตัวของตัวเอง นมัสเต!