Search

Oh, My Aching Shoulders! Yoga to the Rescue: โยคะคลายไหล่

ในวิถีชีวิตยุคใหม่ของเรา อาการตึงไหล่เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นจากความเครียด การอยู่ในท่าเดิมนานๆ ไม่เคลื่อนไหว หรืออยู่ในท่าทางที่ไม่ดี อาทิ การนั่งงุ้มไหล่ แต่ก็โชคดีที่เรามีโยคะเป็นพื้นที่ให้ช่วยเราคลายจากอาการตึงที่เกิดขึ้นได้ ดำดิ่งสู่โลกแห่งโยคะเพื่อคลายข้อไหล่ เรามีแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ทุกคนได้คลายความตึงและฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาให้กับข้อต่อที่สำคัญอย่างหัวไหล่กัน

โยคะช่วยคลายความความตึงของไหล่ได้อย่างไร:

ไหล่เป็นจุดรวมของการสะสมความเครียด ซึ่งมักแสดงออกด้วยความตึง ไม่สบาย ติดขัด หรือเคลื่อนไหวได้ลดลง โยคะทำหน้าที่เป็นพันธมิตรที่หล่อเลี้ยงโดยสามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด เพิ่มความยืดหยุ่น และคืนความสบายให้กับไหล่ของเรา

การฝึกโยคะเพื่อผ่อนคลายไหล่:

1. เปิดไหล่ (Shoulder Opening Poses):
เริ่มต้นด้วยอาสนะเปิดไหล่ เช่น Eagle Pose (Garudasana), Cow Face Pose (Gomukhasana), และ Thread the Needle Pose (Parsva Balasana) ท่าเหล่านี้จะยืดและขยับข้อไหล่เพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าได้

2. ขยายอก (Chest Expansion):
ท่าต่างๆ เช่น Camel Pose (Ustrasana) และ Bow Pose (Dhanurasana) เพิ่มขยายหน้าอก เป็นท่าที่ช่วยให้คนที่มีไหล่งุ้มมีท่าทางที่ดีขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นบริเวณหลังส่วนบนและหัวไหล่

3. ยืดไหล่ (Shoulder Stretches):
อย่าลืมยืดไหล่เบาๆ ไม่ว่าจะเป็น Arm Across Chest Stretch, Neck and Shoulder Release และ Cow-Face Arms Stretch เพื่อบรรเทาความตึงและปรับปรุงระยะการเคลื่อนไหวให้ดีขึ้น

4. ฝึกการหายใจและการผ่อนคลาย (Breathwork and Relaxation):
ผสมผสานการหายใจเข้าออกอย่างสงบ เช่น การหายใจลึกๆ ด้วยท้องหรือการหายใจสลับรูจมูก (Nadi Shodhana) เพื่อผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ และคลายความตึงเครียดที่สะสมอยู่ในไหล่

การมีสติและการดูแลตัวเอง:

ในระหว่างฝึกโยคะ ให้ใส่ใจโฟกัสอยู่กับไหล่ของเรา รับรู้ถึงบริเวณที่ตึง สามารถนวดด้วยตัวเองหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลูกเทนนิสกับจุดที่ตึงเพื่อเพิ่มความผ่อนคลาย

ปรับกิจวัตรประจำวันเพื่อสุขภาพไหล่ที่ดี:

นอกเหนือจากที่เราฝึกโยคะอยู่บนเสื่อ ในชีวิตประจำวันของเราก็ควรรู้จักปรับท่าทางให้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงหรือหยุดพักจากการนั่งเป็นเวลานานเป็นประจำ และรวมถึงการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของไหล่เป็นประจำ

โยคะทำหน้าที่เหมือนเป็นสถานที่ผ่อนคลายสำหรับคลายความตึงของไหล่ โดยมีแนวทางปฏิบัติมากมายเพื่อฟื้นฟูความคล่องตัวและความมีชีวิตชีวาให้กับข้อต่อที่สำคัญเหล่านี้ น้อมรับแนวทางปฏิบัติเชิญชวนให้ผ่อนคลายและปล่อยไหล่ของเราเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและอิสระในการเคลื่อนไหว

จัดลำดับความสำคัญของสุขภาพไหล่ของเราด้วยการฝึกโยคะ YogaSutra ขอเชิญชวนให้คุณเริ่มต้นการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การมีไหล่ที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระจากความเจ็บปวด 🌟🙏