Search

Pranayama : ปราณยมะกับโยคะ

ลมหายใจมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายและอารมณ์ การฝึกลมหายใจจึงจำเป็นเท่าๆ กับการออกกำลังกาย เช่นกันในทางโยคะที่การฝึกฝนไม่ใช่การฝึกอาสนะเท่านั้น เพราะปราณหรือการหายใจแบบโยคีเป็นเพียงหนึ่งในวิถีแห่งโยคะ 8 ประการ (มรรค 8) ที่ต้องฝึกฝนเท่านั้น

Eight Limbs of Yoga : วิถีแห่งโยคะ

การฝึกฝนร่างกายและจิตใจตามวิถีแห่งโยคะของ Patanjali กูรูแห่งศาสตร์โยคะ มีด้วยกัน 8 สาขาหรือ 8 ประการด้วยกัน ได้แก่

  • ยมะ (Yama) Universal Morality การละเว้น
  • นิยมะ (Niyama) Personal Observances วินัย หรือข้อควรปฏิบัติ
  • อาสนะ (Asana) Body Postures คือท่าโยคะ
  • ปราณยามะ (Pranayama) Breathing Eexercises ฝึกควบคุมลมหายใจ
  • ปรัทยาหาระ (Pratyahara) Control of Senses การควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น และกาย
  • ธารณะ (Dharana) Concentration & Cultivation การเพ่งจ้องให้จิตนิ่ง
  • ฌาณ (Dhyana) Devotion การอบรมจิตสม่ำเสมอให้สามารถจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียว
  • สมาธิ (Samadhi) Union with the Universe คือผลสูงสุดที่ได้รับจากการฝึกโยคะ จิตที่มีความเป็นหนึ่งเดียว มีความตั้งมั่นแน่วแน่
ความหมายของ Pranayama

ปราณยามะ (Pranayama) คือ การฝึกโยคะโดยเน้นในเรื่องของการหายใจ ในภาษาสันสกฤต

prana หมายถึง “พลังชีวิตที่สำคัญ” 

yama หมายถึง “การควบคุม”

ในโยคะ ลมหายใจมีความเกี่ยวข้องกับปราณ ดังนั้น ปราณยามะจึงเป็นวิธีการยกระดับพลังปราณหรือพลังชีวิตของเรา

การฝึกปราณายามะยังมีปรากฏในพระคัมภีร์อินเดียยุคแรกๆ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการฝึกมากมาย อย่างเพื่อเป็นการชำระล้างให้บริสุทธิ์ การบรรลุความหลุดพ้น การเพ่งจิต การทำให้ร่างกายมั่นคง หรือใช้ร่วมกับเทคนิคอื่นๆ เช่น การสวดมนต์และการทำสมาธิ เป็นต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง : The Power of Breath พลังแห่งลมหายใจ

เริ่มฝึกปราณยมะด้วยตนเอง

ในการฝึกโยคะมักจะรวมปราณเข้ากับอาสนะ หรือใช้เพื่อทำสมาธิก่อนเริ่มฝึก โดยพยายามควบคุมลมหายใจอย่างมีสติ มีรูปแบบที่หลากหลายวิธี เช่น หายใจเข้าแล้วหยุดหายใจออกชั่วขณะ หายใจออกแล้วหยุดหายใจเข้าชั่วขณะ, หายใจเข้าและออกให้ช้าลง หรือเปลี่ยนจังหวะและความยาวของลมหายใจอย่างมีสติ (สั้น-ยาว) เป็นต้น

สิ่งสำคัญคือการควบคุมลมหายใจอย่างมีสติ

ไม่ว่าจะฝึกด้วยตัวเองหรือฝึกกับครูโยคะ สุดท้ายแล้วเมื่อฝึกอย่างสม่ำเสมอประโยชน์ที่ได้กลับมาจะมากกว่าลมหายใจที่มีคุณภาพ คือร่างกาย จิตใจและอารมณ์ รวมถึงระดับจิตวิญญาณ

มาร่วมฝึก Breathing หรือ Pranayama Class เพื่อพัฒนาลมหายใจไปด้วยกันได้ที่ YogaSutra

YogaSutra Studio – สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือดูข้อเสนอพิเศษได้ที่
LINE: @yogasutra หรือคลิก https://lin.ee/5n8KV1u
Tel: Sathorn Studio — 098 670 6758
Tel: All Seasons Place Studio — 092 942 5924
Website: http://www.yogasutrathai.com/