Search

4 อาการออฟฟิศซินโดรมยอดฮิต และท่าโยคะง่ายๆ บรรเทาอาการ

ในสภาพแวดล้อมการทำงานในออฟฟิศ หลายๆ คนประสบกับผลกระทบจากออฟฟิศซินโดรม เกิดความรู้สึกไม่สบายต่างๆ ซึ่งเกิดจากการนั่งทำงานที่โต๊ะเป็นเวลานาน การจ้องมองหน้าจอ และไม่ได้ออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ ซึ่ง “โยคะ” จัดว่าเป็นเครื่องมือช่วยบรรเทาอาการเหล่านั้นได้อย่างมีศักยภาพ

อาการออฟฟิศซินโดรมที่พบบ่อย

1. คอและไหล่ตึง:

การนั่งเป็นเวลานานและท่าทางที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดอาการไม่สบายบริเวณคอและไหล่ ซึ่งมักนำไปสู่อาการตึงและปวดเมื่อย โยคะจัดการกับอาการเหล่านี้ผ่านการยืดเหยียดและท่าที่ช่วยแก้อาการเฉพาะจุด ซึ่งช่วยคลายความตึงและเพิ่มความยืดหยุ่นในบริเวณนั้น

ท่าโยคะที่ช่วยบรรเทาอาการคอและไหล่ตึง เช่น Cow-Face Arms, Cat-Cow และ Thread the Needle จะช่วยคลายความตึงเครียดที่คอและไหล่โดยเฉพาะ

2. อาการปวดหลังส่วนล่าง:

การนั่งเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการปวดและตึงหลังส่วนล่างได้ โยคะมีท่าและการเคลื่อนไหวที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกระดูกสันหลัง ช่วยบรรเทาอาการไม่สบายหลังส่วนล่าง

ท่าโยคะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังส่วนล่าง เช่น Child Pose, Cat-Cow  และ Downward Facing Dog เป็นท่าที่เน้นการยืดและเสริมความแข็งแรงของหลังส่วนล่าง ช่วยบรรเทาอาการและช่วยให้ยืดหยุ่นดีขึ้น

3. ปวดศีรษะและปวดตา:

อาการตาล้าจากการจ้องหน้าจอ และปวดหัวจากความเครียดมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งในการทำงานออฟฟิศ การผสมผสานเทคนิคโยคะ เช่น บริหารดวงตาและการผ่อนคลายจะช่วยลดอาการปวดตา ซึ่งนำไปสู่อาการปวดศีรษะที่เกิดจากความเครียดลดลงตามไปด้วย

ท่าโยคะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะและปวดตา เช่น การฝึกบริหารดวงตา การยืดคอแบบง่ายๆ รวมถึงท่าผ่อนคลายต่างๆ สามารถช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวที่เกิดจากความเครียดได้

4. ความเครียดและความเหนื่อยล้าทางจิตใจ:

ความเครียดทางจิตใจจากกรอบเวลาทำงานที่บีบคั้น หรือการทำงานหลายอย่างพร้อมกันมักนำไปสู่ความเครียดและความเหนื่อยล้า โยคะมีเทคนิคการผ่อนคลาย การฝึกสติ และการฝึกควบคุมหายใจจะช่วยให้จิตใจสงบและปลอดโปร่งขึ้น รวมทั้งลดระดับความเครียด 

ท่าโยคะที่ช่วยจัดการความเครียดและช่วยให้จิตใจปลอดโปร่ง จะเน้นไปที่การผ่อนคลาย เช่น Savasana (ท่าศพ) การฝึกหายใจอย่างมีสติ และการทำสมาธิ เพื่อลดความเครียดและเพิ่มสุขภาพจิต

โยคะเป็นวิธีการที่ครอบคลุมในการบรรเทาอาการที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดรม หากใช้เทคนิคการฝึกโยคะเข้ากับกิจวัตรการทำงาน ก็จะทำให้รู้สึกผ่อนคลายจากความไม่สบายกาย จัดการความเครียด และสร้างประสบการณ์ชีวิตและการทำงานที่ดีต่อสุขภาพและสมดุลมากขึ้น

office syndrome FB