Search

Yoga for Kids

Yoga for kid 01

ผู้ปกครองที่กำลังมองหากิจกรรมที่สร้างความสนุกไปพร้อมๆ กับการมีสุขภาพที่ดี เพื่อพัฒนาให้เด็กๆ เกิดความกระตือรือร้นและการส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆ คลาสโยคะสำหรับเด็กก็นับว่าตอบโจทย์ ด้วยการฝึกการเคลื่อนไหว การหายใจ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ตนเองและมีความสุขมากขึ้น

โยคะเป็นศาสตร์การฝึกเพื่อความสมดุลแก่ร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่เพียงแต่สร้างประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ปัจจุบันโยคะสำหรับเด็กก็กำลังกลายเป็นที่นิยม ดังจะเห็นหลายๆ ครอบครัวหรือแม้แต่สถานศึกษาได้นำเอาโยคะจากไปใช้เพื่อการเสริมสร้างสมาธิ การบริหารร่างกาย หรือแม้แต่การบ่มเพาะจิตใจโดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของเด็กๆ

โยคะมีประโยชน์อย่างไรกับเด็กๆ บ้าง :
  1. การพัฒนาทางกายภาพ รักษาความยืดหยุ่น และเสริมสร้างร่างกายที่กำลังเติบโต

ท่าต่างๆ ในโยคะจะช่วยให้เด็กๆ สามารถพัฒนาความสมดุล การทำงานร่วมกันของร่างกายอย่างกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ ช่วยรักษาความยืดหยุ่นที่เด็กๆ มีมาตั้งแต่เกิดให้อยู่กับพวกเขานานขึ้น การพัฒนาความแข็งแรงเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ รู้จักร่างกายของตนเองมากขึ้นและพัฒนาท่าทางให้ดีขึ้น สามารถลดความรุนแรงที่เกิดจากการบาดเจ็บลงได้ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่เล่นเกมกีฬา หรือทำกิจกรรมต่างๆ กลางแจ้ง 

  1. ช่วยให้นิ่งและสงบ

ทุกวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เอื้อให้เด็กๆ ถูกกระตุ้นมากเกินไป ซึ่งการทำท่าโยคะที่ต้องทำไปพร้อมๆ … ...