<strong>ทำความรู้จัก AYI (Applied Yoga Integration)</strong>

Untitled 1 05

AYI (Applied Yoga Integration) คือระบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ท่าโยคะ และท่าออกกำลังกาย เพื่อประเมินร่างกาย และช่วยรักษาความเจ็บปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก

เราสามารถใช้ท่าโยคะที่ทำอย่างถูกต้องเป็นเครื่องมือในการประเมินองศาของการเคลื่อนไหว (Range of motion) และความแข็งแรง (Strength) ของข้อต่อว่า อยู่ถูกตำแหน่ง และไม่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวจากกล้ามเนื้อโดยรอบได้


AYI เป็นรูปแบบการฝึกโยคะ
ที่มุ่งให้แต่ละคนสามารถเข้าใจร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของตนในองค์รวม

ABOUT AYI 04 02

ปัจจุบันการสอนโยคะในแบบต่างๆ อาจไม่ได้เน้นการจัดตำแหน่งร่างกายที่เหมาะสม ทำให้ผู้ฝึกเกิดการบาดเจ็บ และเข้าใจโยคะได้ไม่ลึกซึ้ง โยคะนอกจากเป็นการเพิ่มความแข็งแรงทางร่างกายและอารมณ์ ยังเป็นการฝึกปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาความรู้ และความเข้าใจในตน เห็นความเชื่อมโยงระหว่างร่างกาย และจิตใจที่ชัดเจน ละเอียดขึ้นผ่านความใส่ใจในการฝึก

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน … ...

<strong>ZUMBA</strong>

20230224 Zumba 03

จริงๆ แล้ว ZUMBA เป็นหนึ่งองค์กรฟิตเนสหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยมีสถานที่ออกกำลังกายมากกว่า 200,000 แห่งใน 180 ประเทศ และมีคลาสออกกำลังกายการเต้นละตินอันเป็นเอกลักษณ์ จนการเต้นแบบ “ZUMBA” โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ZUMBA เป็นคลาสเต้นออกกำลังกายแบบแอโรบิกในจังหวะช้าและเร็วสลับกัน โดยใช้เพลงซัลซา ฟรามิงโก และดนตรีสากลประกอบการเต้น เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานมากกว่าการออกกำลังกายโดยทั่วไปและใช้พลังงานสูง โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเต้นมาก่อนก็สามารถเข้าคลาสได้

What is ZUMBA?

โปรแกรมออกกำลังกายที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดของ ZUMBA คือคลาส ZUMBA ที่มีชื่อเดียวกัน คลาสเต้นนี้มีจังหวะเร็วและช้าสลับกัน ซึ่งจะช่วยบริหารสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความสมดุล ความว่องไว และความแข็งแรงให้กับร่างกาย

เราไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเต้นใดๆ ในคลาส ZUMBA กฎในการเข้าคลาสมีแค่เต้นอย่างเป็นธรรมชาติ และสนุกสนานไปกับคลาสเท่านั้น

...

Pilates

Pilates

พิลาทิส เป็นการออกกำลังกายซ้ำๆ บนเสื่อโยคะหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรง ความมั่นคง และความยืดหยุ่น การออกกำลังกายแบบพิลาทิสจะช่วยพัฒนาร่างกายด้วยกล้ามเนื้อจากแกนกลาง รองรับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพและสง่างาม 

พิลาทิสมีเป้าหมายที่กล้ามเนื้อแกนกลางซึ่งรวมเรียกว่า “POWERHOUSE” และรวมถึงบั้นท้าย สะโพก อุ้งเชิงกราน และหลังส่วนล่าง ส่วนการหายใจนั้น ใช้การหายใจเข้าออกลึกๆ อย่างมีสติเช่นเดียวกับโยคะ

What is PILATES?

ความแข็งแรงของแกนกลางคือหัวใจของพิลาทิส การเสริมความแข็งแกร่งให้กับแกนกลางจะพัฒนาความมั่นคงทั่วทั้งลำตัว นี่เองที่เป็นข้อหนึ่งที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ให้หลายๆ คนได้

ความมั่นคงของลำตัวผ่านการมีทำงานของแกนกลางเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกพิลาทิส เนื่องจากแกนกลางจะกำหนดวิธีการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ใช่แค่ในสตูดิโอหรือยิม แต่ไปจนถึงชีวิตประจำวันด้วย ร่างกายของเราจะแข็งแรง ยืดหยุ่น และสมดุล 

รูปแบบฝึกพิลาทิสจะกำหนดท่าตามฟังก์ชันการเคลื่อนไหวของร่างกาย กล้ามเนื้อจะถูกพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้กระชับ เหตุนี้เอง ทำให้หลายคนหันมาสนใจพิลาทิส ตามวิธีการดังกล่าว

“ร่างกายที่ไม่สมดุลสามารถทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอ
ซึ่งอาจทำให้เกิดการชดเชยจนไปขัดขวางการทำงานของข้อต่อ
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ตามที่ควรจะเป็น”

...