Search

โยคะท่าบิด – Twist Pose: Harmonizing Body, Mind, and Spirit

ท่า Twist/บิด หรือที่เรียกว่า Parivrtta Asana เป็นท่าโยคะพื้นฐานที่ให้ประโยชน์มากมายต่อร่างกาย นั่นคือเมื่อเราบิด จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร ล้างพิษ ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ส่วนประโยชน์ต่อจิตใจรวมถึงจิตวิญญาณ ก็คือการส่งเสริมความสมดุลและความมั่นคงของจิตใจ

ในทางปรัชญา การบิดหรือ Twist เป็นสัญลักษณ์การรวมกันของสิ่งที่ตรงกันข้าม เป็นการผสานร่างกายและจิตวิญญาณ  การ Twist จะกระตุ้นให้เราปล่อยวาง ปลดปล่อยรูปแบบและความเชื่อเก่าๆ ปลดปล่อยพลังงานที่หยุดนิ่ง เพื่อเปิดรับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง สร้างพื้นที่สำหรับมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ เอื้อสำหรับการเติบโตและการค้นพบตนเอง

ประโยชน์ทางสรีรวิทยา แน่นอนว่าการบิดนั้นช่วยในเรื่องของกระดูกสันหลัง เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ปรับปรุงท่าทางและบรรเทาอาการปวดหลัง เมื่อบิดหมอนรองกระดูกจะเหมือนถูกนวดเบาๆ เป็นการส่งเสริมสุขภาพกระดูกสันหลังและป้องกันภาวะความเสื่อม 

นอกจากนี้ การบิดยังกระตุ้นเส้นประสาทไขสันหลัง ซึ่งช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตให้ส่งไปยังอวัยวะและกล้ามเนื้ออื่นๆ ช่วยนวดและกระตุ้นอวัยวะภายใน ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ตับ ไต ก่อให้เกิดการล้างพิษและส่งเสริมการย่อยอาหารอันเป็นผลดีต่อสุขภาพ 

การฝึกท่า Twist สามารถทำได้หลายวิธี ตั้งแต่แบบนั่ง แบบยืน ไปจนถึงแบบนอน ท่าที่จะได้ฝึกกันบ่อยๆ คือท่า Ardha Matsyendrasana (Half Lord of the Fishes) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบิดกระดูกสันหลังขณะนั่งโดยงอขาข้างหนึ่งและขาอีกข้างเหยียดออก

การฝึกโยคะท่าบิดนั้น ไม่ใช่เป็นแค่การฝึกร่างกายเท่านั้น แต่เป็นโอกาสในการสร้างความสามัคคีระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ การฝึกโยคะโดยนำการ Twist ผสมผสามในการฝึกท่าต่างๆ ด้วย จะทำให้เกิดความรู้สึกกระปรี้กระเปร่าและฟื้นฟูทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถช่วยปลดปล่อยความตึงเครียด ปรับปรุงการย่อยอาหาร และสร้างพื้นที่สำหรับความคิดและมุมมองใหม่ๆ สิ่งสำคัญคือต้องฟังร่างกายของเรา และฝึกโดยรู้เท่าทันขีดจำกัดของเราเองเพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกจะปลอดภัยและสนุกสนาน

บทความที่เกี่ยวข้อง:
โยคะท่าก้ม – Forward Bend: Bend, Breathe, and Unwind
โยคะท่าแอ่น – Backbend: Embodying Strength, Balance, and Expansion
ก้ม แอ่น บิด เอียง “Basic YOGA Poses” ท่าโยคะพื้นฐานชะลอความเสื่อมของร่างกาย