Search

Unlocking Emotional Freedom in Your Hips

the mind body connection hip opening

ร่างกายของเราเป็นหมือนภาชนะที่ซับซ้อน ซึ่งไม่เพียงแต่กักเก็บความตึงเครียดทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลังงานทางอารมณ์ด้วย เมื่อรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวด มักแสดงอารมณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ออกมาแม้ว่าจะไม่ได้รู้ตัวก็ตาม ความเจ็บปวดก็คืออารมณ์ เป็นเสียงร้องจากร่างกายของเรา ฉะนั้นการเข้าใจเรื่อง The Mind-body Connection จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ได้ โดยอารมณ์ต่างๆ ล้วนถูกเก็บไว้ในกลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะเจาะจงต่างๆ กันไปเช่นกัน ซึ่งจุดหนึ่งที่เห็นการเชื่อมต่อนี้ได้ชัดเจนเป็นพิเศษคือในส่วนกล้ามเนื้อสะโพก

ความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและอารมณ์กับสะโพก

เคยสังเกตกันมั้ยว่า เมื่อทารกหรือเด็กเกิดความรู้สึกหงุดหงิด ไม่พอใจ พวกเขาจะโก่งงอตัวเป็นก้อนกลมก่อนที่ถีบแข้งถีบขาเสมอ? นี่คือกระบวนการทางธรรมชาติของร่างกายและความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของมนุษย์ทุกคน

เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ และต้องเผชิญสถานการณ์ตึงเครียด เราอาจกัดฟันหรือกำหมัดโดยไม่รู้ตัว หรือหากเกิดความเครียดสูงจนกลายเป็นความกลัวหรือโกรธก็มักจะโก่งตัวงอเข่า อาการเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะร่างกายต้องการป้องกันส่วนลำตัว เพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้ หรือวิ่งหนี

กระบวนการโก่งตัวหรือดึงเข่ามาหาศีรษะของร่างกายนั้น จุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่บริเวณสะโพกโดยกลุ่มกล้ามเนื้อ Hip Flexors ซึ่งระบบประสาทจะปล่อยกลุ่มสารเคมีเพื่อสั่งการการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ หลังสถานการณ์ตึงเครียดนั้นผ่อนคลายลงแล้ว ผลจากอารมณ์ที่เหลืออยู่จะถูกสะสมในลักษณะความตึงของกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกนั่นเอง

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อารมณ์ต่างๆ เช่น ความโกรธ ความคับข้องใจ หรือวิตกกังวล จะแสดงออกมาที่กล้ามเนื้อสะโพกทำให้เกิดอาการตึงและไม่สบายในบริเวณนั้น ซึ่งเมื่อเราประสบกับสภาวะทางอารมณ์ต่างๆ เหล่านี้และสะสมเอาไว้ อาการทางร่างกายมักจึงมักจะเกิดขึ้นด้วย

Hip-opening: ปลดปล่อยอารมณ์ที่อยู่ในสะโพก

ท่าโยคะที่เน้นการเปิดสะโพก มีชื่อเสียงในด้านความสามารถในการปลดปล่อยความตึงเครียดและเก็บอารมณ์ไว้ในสะโพกและกระดูกเชิงกราน ขณะที่เราขยายและเปิดพื้นที่คับแคบเหล่านี้ เราก็สร้างพื้นที่สำหรับการปลดปล่อยอารมณ์และการเยียวยา เป็นการปล่อยให้พลังงานที่นิ่งไหลได้อย่างอิสระขณะสร้างความยืดหยุ่นให้บริเวณนี้

Breathwork and Meditation

นอกจากท่าทางทางกายภาพแล้ว การฝึกหายใจและการทำสมาธิยังช่วยปลดปล่อยอารมณ์ที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อสะโพกอีกด้วย การหายใจเข้าลึกๆ และเทคนิคการผ่อนคลายตามคำแนะนำของครูผู้สอน สามารถช่วยให้ระบบประสาทที่เกี่ยวข้องสงบและสร้างพื้นที่สำหรับการปลดปล่อยอารมณ์ที่เกิดในบริเวณสะโพกได้

การผสมผสานโยคะเข้ากับกิจวัตรประจำวันของเราและสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและสภาวะทางอารมณ์อย่างมีสติ จะทำให้คุณเริ่มคลายความตึงเครียดที่สะสมอยู่ในกล้ามเนื้อสะโพก และทำให้ผ่อนคลายและสมดุลทั้งร่างกายและจิตใจได้มากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง
The Mind-Body Connection
Unburdening the Soul on Your Shoulder
Healing the Heart by Re-opening your Heart
Unwinding Stress Through Twisting Poses
Transforming Stuckness with Mobility Practice
Finding Ground to Overcoming Emotional Overwhelm