Yoga for Kids

Yoga for kid 01

ผู้ปกครองที่กำลังมองหากิจกรรมที่สร้างความสนุกไปพร้อมๆ กับการมีสุขภาพที่ดี เพื่อพัฒนาให้เด็กๆ เกิดความกระตือรือร้นและการส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆ คลาสโยคะสำหรับเด็กก็นับว่าตอบโจทย์ ด้วยการฝึกการเคลื่อนไหว การหายใจ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ตนเองและมีความสุขมากขึ้น

โยคะเป็นศาสตร์การฝึกเพื่อความสมดุลแก่ร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่เพียงแต่สร้างประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ปัจจุบันโยคะสำหรับเด็กก็กำลังกลายเป็นที่นิยม ดังจะเห็นหลายๆ ครอบครัวหรือแม้แต่สถานศึกษาได้นำเอาโยคะจากไปใช้เพื่อการเสริมสร้างสมาธิ การบริหารร่างกาย หรือแม้แต่การบ่มเพาะจิตใจโดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของเด็กๆ

โยคะมีประโยชน์อย่างไรกับเด็กๆ บ้าง :
  1. การพัฒนาทางกายภาพ รักษาความยืดหยุ่น และเสริมสร้างร่างกายที่กำลังเติบโต

ท่าต่างๆ ในโยคะจะช่วยให้เด็กๆ สามารถพัฒนาความสมดุล การทำงานร่วมกันของร่างกายอย่างกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ ช่วยรักษาความยืดหยุ่นที่เด็กๆ มีมาตั้งแต่เกิดให้อยู่กับพวกเขานานขึ้น การพัฒนาความแข็งแรงเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ รู้จักร่างกายของตนเองมากขึ้นและพัฒนาท่าทางให้ดีขึ้น สามารถลดความรุนแรงที่เกิดจากการบาดเจ็บลงได้ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่เล่นเกมกีฬา หรือทำกิจกรรมต่างๆ กลางแจ้ง 

  1. ช่วยให้นิ่งและสงบ

ทุกวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เอื้อให้เด็กๆ ถูกกระตุ้นมากเกินไป ซึ่งการทำท่าโยคะที่ต้องทำไปพร้อมๆ … ...

<strong>ทำความรู้จัก AYI (Applied Yoga Integration)</strong>

Untitled 1 05

AYI (Applied Yoga Integration) คือระบบการเคลื่อนไหวที่ใช้ท่าโยคะ และท่าออกกำลังกาย เพื่อประเมินร่างกาย และช่วยรักษาความเจ็บปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และกระดูก

เราสามารถใช้ท่าโยคะที่ทำอย่างถูกต้องเป็นเครื่องมือในการประเมินองศาของการเคลื่อนไหว (Range of motion) และความแข็งแรง (Strength) ของข้อต่อว่า อยู่ถูกตำแหน่ง และไม่ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวจากกล้ามเนื้อโดยรอบได้


AYI เป็นรูปแบบการฝึกโยคะ
ที่มุ่งให้แต่ละคนสามารถเข้าใจร่างกาย อารมณ์ และจิตใจของตนในองค์รวม

ABOUT AYI 04 02

ปัจจุบันการสอนโยคะในแบบต่างๆ อาจไม่ได้เน้นการจัดตำแหน่งร่างกายที่เหมาะสม ทำให้ผู้ฝึกเกิดการบาดเจ็บ และเข้าใจโยคะได้ไม่ลึกซึ้ง โยคะนอกจากเป็นการเพิ่มความแข็งแรงทางร่างกายและอารมณ์ ยังเป็นการฝึกปฏิบัติที่มุ่งพัฒนาความรู้ และความเข้าใจในตน เห็นความเชื่อมโยงระหว่างร่างกาย และจิตใจที่ชัดเจน ละเอียดขึ้นผ่านความใส่ใจในการฝึก

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อน … ...

<strong>ZUMBA</strong>

20230224 Zumba 03

จริงๆ แล้ว ZUMBA เป็นหนึ่งองค์กรฟิตเนสหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก โดยมีสถานที่ออกกำลังกายมากกว่า 200,000 แห่งใน 180 ประเทศ และมีคลาสออกกำลังกายการเต้นละตินอันเป็นเอกลักษณ์ จนการเต้นแบบ “ZUMBA” โด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก

ZUMBA เป็นคลาสเต้นออกกำลังกายแบบแอโรบิกในจังหวะช้าและเร็วสลับกัน โดยใช้เพลงซัลซา ฟรามิงโก และดนตรีสากลประกอบการเต้น เป็นการออกกำลังกายที่สนุกสนานมากกว่าการออกกำลังกายโดยทั่วไปและใช้พลังงานสูง โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเต้นมาก่อนก็สามารถเข้าคลาสได้

What is ZUMBA?

โปรแกรมออกกำลังกายที่เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมมากที่สุดของ ZUMBA คือคลาส ZUMBA ที่มีชื่อเดียวกัน คลาสเต้นนี้มีจังหวะเร็วและช้าสลับกัน ซึ่งจะช่วยบริหารสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือด ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มความสมดุล ความว่องไว และความแข็งแรงให้กับร่างกาย

เราไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเต้นใดๆ ในคลาส ZUMBA กฎในการเข้าคลาสมีแค่เต้นอย่างเป็นธรรมชาติ และสนุกสนานไปกับคลาสเท่านั้น

...

Pilates

Pilates

พิลาทิส เป็นการออกกำลังกายซ้ำๆ บนเสื่อโยคะหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อสร้างเสริมความแข็งแรง ความมั่นคง และความยืดหยุ่น การออกกำลังกายแบบพิลาทิสจะช่วยพัฒนาร่างกายด้วยกล้ามเนื้อจากแกนกลาง รองรับการเคลื่อนไหวในชีวิตประจำวันให้มีประสิทธิภาพและสง่างาม 

พิลาทิสมีเป้าหมายที่กล้ามเนื้อแกนกลางซึ่งรวมเรียกว่า “POWERHOUSE” และรวมถึงบั้นท้าย สะโพก อุ้งเชิงกราน และหลังส่วนล่าง ส่วนการหายใจนั้น ใช้การหายใจเข้าออกลึกๆ อย่างมีสติเช่นเดียวกับโยคะ

What is PILATES?

ความแข็งแรงของแกนกลางคือหัวใจของพิลาทิส การเสริมความแข็งแกร่งให้กับแกนกลางจะพัฒนาความมั่นคงทั่วทั้งลำตัว นี่เองที่เป็นข้อหนึ่งที่ช่วยบรรเทาอาการปวดหลังได้ให้หลายๆ คนได้

ความมั่นคงของลำตัวผ่านการมีทำงานของแกนกลางเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการฝึกพิลาทิส เนื่องจากแกนกลางจะกำหนดวิธีการเคลื่อนไหวร่างกาย ไม่ใช่แค่ในสตูดิโอหรือยิม แต่ไปจนถึงชีวิตประจำวันด้วย ร่างกายของเราจะแข็งแรง ยืดหยุ่น และสมดุล 

รูปแบบฝึกพิลาทิสจะกำหนดท่าตามฟังก์ชันการเคลื่อนไหวของร่างกาย กล้ามเนื้อจะถูกพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้กระชับ เหตุนี้เอง ทำให้หลายคนหันมาสนใจพิลาทิส ตามวิธีการดังกล่าว

“ร่างกายที่ไม่สมดุลสามารถทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอ
ซึ่งอาจทำให้เกิดการชดเชยจนไปขัดขวางการทำงานของข้อต่อ
ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ตามที่ควรจะเป็น”

...

<strong>วิถีแห่งโยคะ <br>8 Limbs of yoga</strong>

Colorful Benefit Of Hatha Yoga Abstract List Instagram Story 1200 × 628px 1

กว่า 2,000 ปีก่อนโน้น ‘ปตัญจลี (Patanjali)’ ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งโยคะ เจ้าของคัมภีร์ศาสตร์แห่งโยคะ ‘Yoga Sutra’ ได้รวบรวมเอาหลักปฏิบัติที่จะช่วยนำทางผู้ที่แสวงหาการตรัสรู้ทางจิตวิญญาณด้วยการฝึกโยคะไว้ด้วยกัน 8 ประการ

8 Limbs of yoga หรือ Ashtanga Yoga

Ashtanga มาจาก ‘Ashta’ = 8 และ Anga = Limb มีความหมายโดยรวมว่า 8 สาขา

หากเปรียบโยคะเป็นร่างกาย ก็จะมีอวัยวะทั้งหมด 8 อวัยวะ หรือหากเปรียบเป็นต้นไม้ หลักทั้ง 8 นี้ก็เปรียบได้ว่าเป็นกิ่งก้านหลักที่จะแตกสาขาออกไป ซึ่งหลายคนถือว่าหลักปฏิบัตินี้เป็นส่วนสำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง… ...

Pranayama : ปราณยมะกับโยคะ

Pranayama ปราณยมะกับโยคะ 01

ลมหายใจมีความเกี่ยวข้องกับร่างกายและอารมณ์ การฝึกลมหายใจจึงจำเป็นเท่าๆ กับการออกกำลังกาย เช่นกันในทางโยคะที่การฝึกฝนไม่ใช่การฝึกอาสนะเท่านั้น เพราะปราณหรือการหายใจแบบโยคีเป็นเพียงหนึ่งในวิถีแห่งโยคะ 8 ประการ (มรรค 8) ที่ต้องฝึกฝนเท่านั้น

Eight Limbs of Yoga : วิถีแห่งโยคะ

การฝึกฝนร่างกายและจิตใจตามวิถีแห่งโยคะของ Patanjali กูรูแห่งศาสตร์โยคะ มีด้วยกัน 8 สาขาหรือ 8 ประการด้วยกัน ได้แก่

  • ยมะ (Yama) Universal Morality การละเว้น
  • นิยมะ (Niyama) Personal Observances วินัย หรือข้อควรปฏิบัติ
  • อาสนะ (Asana) Body Postures
...

YogaSutra Proudly not Yoga Alliance

Mael Alli

อย่างดีทราบกันดีว่า Yoga Alliance นั้นก่อตั้งมาเพื่อกำหนดมาตรฐานสากลของการฝึกอบรมครูโยคะ และผู้เรียนหลักสูตรครูโยคะที่ผ่านการรับรองโดย Yoga Alliance นั้นจะได้รับการยอมรับว่าเป็นครูโยคะที่มีคุณภาพ

มาร์ค สโคเดลลาโร ครูผู้สอนหลักของหลักสูตร Yoga Teacher Training 200 ชั่วโมงของ YogaSutra Studio ก็เป็นผู้สนับสนุน Yoga Alliance ตัวยงมาตั้งแต่แรกเริ่มที่ Yoga Alliance ได้ก่อตั้งขึ้น เนื่องจากก่อนหน้านั้นมีใครหลายๆ คนที่ผิดหวังกับการฝึกอบรมครูโยคะที่ไม่ได้คุณภาพ Yoga Alliance ได้สร้างมาตรฐานว่าหลักสูตรฝึกอบรมครูโยคะควรจะเป็นอย่างไร ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมครูโยคะของสถาบันต่างๆ ตามมา แม้ว่า Yoga Alliance อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบไปทุกด้านก็ตาม อีกทั้ง Yoga Alliance ยังรวบรวมหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับโยคะเข้าไว้ในที่เดียว … ...

The Power of Breath<br>พลังแห่งลมหายใจ

Pink Reason I Love My Mom Instagram Post 1200 × 628px

รู้หรือไม่ว่าการหายใจของเรานั้นมีพลังอย่างเหลือเชื่อ เพียงเราฟังเสียงจังหวะลมหายใจก็สามารถบ่งบอกได้ว่าคนคนนั้นเป็นเช่นไร สดชื่นหรือเหนื่อยล้า สุขภาพดีหรือมีปัญหา มีความสุขหรือวิตกกังวล เพราะลมหายใจสัมพันธ์กับกายภาพทั้งร่างกายและอารมณ์ ฉะนั้นแล้วการฝึกหายใจจึงจำเป็นและสำคัญไม่น้อยไปกว่าการออกกำลังเลย

แล้วการมีลมหายใจที่ดีจะช่วยอะไรเราได้บ้าง?

Anti-Anxiety
กำจัดความวิตกกังวล

ลมหายใจเป็นภาพสะท้อนสภาพจิตใจของเรา การหายใจเป็นจังหวะช้าๆ จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก* ให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและอารมณ์

*Parasympathetic Nervous System มีหน้าที่ควบคุมการสะสมพลังงาน ควบคุมระดับการทำงานของอวัยวะภายใน หลอดเลือดส่วนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงานได้

Self love Activation
เริ่มต้นรักตนเอง

การควบคุมลมหายใจช่วยให้เรานำจิตเข้าสู่ร่างกาย เมื่อเราสามารถรับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองได้ นั่นก็จะทำให้เรารับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริง และนำไปสู่กระบวนการรักตัวเอง

3 4

Restorative Sleep Aid
ตัวช่วยการนอนหลับ

การฝึกหายใจส่งสัญญาณโดยตรงต่อระบบประสาทพาราซิมพาเทติก เพื่อทำให้ร่างกายสงบ ช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น

Immune Booster
เป็นสารเสริมภูมิคุ้มกัน

การหายใจด้วยกะบังลมจะช่วยขยายปอด … ...

YogaSutra TEACHER TRAINING : YTT 200Hrs

307024815 10160026275396649 5811037575039799441 n

หากคุณกำลังมองหาคอร์ส Yoga Teacher Training : YTT ในกรุงเทพฯ อยู่ นี่เป็นโอกาสแล้ว เพราะนอกจากสถานที่จะตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางง่ายแสนสบาย อีกสาเหตุที่คุณจะเลือกเรียนที่นี่ นั่นเพราะเราพิเศษและแตกต่าง!

1. Context : บริบท

ศาสตร์โยคะมีมายาวนานกว่าหลายพันปี  แล้วจะเป็นไปได้อย่างไรที่เราจะสามารถเข้าใจแบบแผนอันเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ในเวลาเพียง 200 ชั่วโมง  ด้วยบริบทที่ว่านี้เอง หากคุณสนใจจะเป็นครูโยคะ หรือแม้แต่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับโยคะ เราได้คัดสรรสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ เพื่อให้คุณได้เริ่มต้นบนเส้นทางสู่การเป็นครูที่ยอดเยี่ยม รวมทั้งวางโครงสร้างหลักสูตร YTT ด้วยแนวคิดนี้ 

การเป็นครูสอนอาสนะ คือการเข้าใจการเคลื่อนไหว ในขณะเดียวกันการเป็นโยคี คือการเข้าใจแบบแผนของโยคะ  ซึ่งคอร์ส YTT ของเราเน้นส่วนที่ว่านี้เป็นหลัก  นั่นคือ จะสอนการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างไรให้ปลอดภัย ในขณะที่ยังคงยึดมั่นต่อแบบแผนเก่าแก่หลายพันปีนี้

2. Lineage
...

ความสมดุลของจักระในด้านอารมณ์

educate bio well 01 01 1

จักระ หรือ ศูนย์รวมพลังงาน มีด้วยกัน 7 จุด ทั้งหมดเชื่อมต่อถึงกันตามแนวกระดูกสันหลัง โดยพลังงานจะเคลื่อนไหลผ่านจักระโดยเริ่มต้นที่ศีรษะลงไปยังฐานล่างสุด ซึ่งการเชื่อมโยงการทำงานของอวัยวะต่างๆ กับภาวะทางอารมณ์จะถูกคำนวณตามตำแหน่งอวัยวะและระบบต่างๆ แตกต่างกันไปตามแต่ละส่วนของร่างกาย

การสำรวจภาวะทางอารมณ์จากจักระด้วยเครื่อง Bio-well จะสามารถรู้ได้ว่าเรามีภาวะอารมณ์ที่สมดุลหรือไม่และเป็นอย่างไรจากกราฟที่ได้ โดยดูว่าจักระแต่ละตำแหน่ง (จุดสีต่างๆ) ที่เราได้จากจากตรวจวัดว่าไปทางซ้ายหรือทางขวาจากแกนกลางหรือแนวกระดูกสันหลังซึ่งเป็นจุดวัดความสมดุล

โดยทางฝั่งด้านซ้าย เป็นฝั่งที่สัมพันธ์กับสังคม การงาน และผู้คน (Extrovert)

ส่วนทางด้านขวา เป็นฝั่งที่สัมพันธ์กับความรู้สึกภายใน ตัวตน และครอบครัว (Introvert)

จักระทั้ง 7 และความสัมพันธ์ภาวะทางอารมณ์และระบบในร่างกาย ได้แก่

จักระที่ 1 – มูลธารา (RootChakra)
อวัยวะ : ช่องท้องเชิงกราน กระดูกสันหลัง … ...