Search

Yoga Poses of Balance
The Transformative Power 

Balance poses of yoga 1

ท่า Balance ไม่ได้เป็นเพียงท่าที่ต้องทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลเท่านั้น แต่ยังเป็นภาพสะท้อนสภาพภายในของเราด้วย ในโลกของโยคะ ท่า Balance ต่างๆ มีมากกว่าความท้าทายในการยืนตัวตรง ยังรวมถึงการปรับร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ต้องใช้สมาธิ ความแข็งแรง และการเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับช่วงเวลาปัจจุบัน มาสำรวจโลกแห่งความสมดุลอันน่าทึ่งของท่าโยคะและวิธีที่จะนำความสมดุลมาสู่ชีวิตของเรากัน

ความสง่างามของท่า Balance

ท่า Balance มีหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ท่าขาเดียวง่ายๆ เช่น Tree pose (Vrikshasana) ไปจนถึงท่าที่ท้าทายและซับซ้อนขึ้นอย่างท่า Arm Balance เช่น Crow pose (Bakasana) ท่าเหล่านี้ต้องการให้เราค้นหาความมั่นคงภายในตัวเองขณะที่กำลังฝึกเข้าท่าด้วยกันทั้งนั้น

ประโยชน์ทางจิตของความสมดุล

ท่า Balance ทำให้เกิดสมาธิและการมีสติ ถือเป็นการฝึกที่ท้าทายให้เราละทิ้งสิ่งรบกวนทั้งหลายและจดจ่ออยู่แต่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่ สิ่งที่เราค้นพบบนเสื่อขณะฝึกนี้เองจะนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราด้วย… ...

Inversion of Yoga
Flipping Your World

Inversion of yoga

Inversion คือ การทำท่าโยคะโดยที่ศีรษะอยู่ใต้หัวใจ หรือไม่ก็หัวใจอยู่ใต้สะโพก ซึ่งหลายๆ คนอาจมองว่าจัดอยู่ในกลุ่มท่ายาก แต่ในความเป็นจริง ท่าเหล่านี้มีหลากหลายไม่ว่าใครก็สามารถฝึกฝนได้ ตั้งแต่ผู้ฝึกระดับ Beginner ไปจนถึง Advance 

ในขอบเขตของโยคะ ท่า Inversion ไม่ได้เป็นเพียงท่าที่สวยงามน่าทึ่งเท่านั้น แต่เป็นประตูสู่การสำรวจมุมมองใหม่ๆ และปลดล็อกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ของเรา การท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกในท่า Inversion นี้มีประโยชน์มากมายทั้งทางจิตใจ อารมณ์ และทางสรีรวิทยาดังจะกล่าวต่อไปนี้

ความมหัศจรรย์ของ Inversion

Inversion ประกอบด้วยท่าต่างๆ ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นท่า Handstand, Headstand, Shoulder Stand หรือ Forearm Balance ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการท้าทายร่างกายเท่านั้น แต่ยังเป็นการปลุกจิตใจและจิตวิญญาณอีกด้วย การกลับทิศทางจะทำให้เราเข้าถึงแหล่งพลังงานและเป็นการเปิดประตูสู่สิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเจอ… ...

Unleashing Inner Strength – The Remarkable Impact of Yoga on Men’s Health : ประโยชน์ของโยคะต่อสุขภาพของผู้ชาย

01 Men and Women Men 1

ในโลกที่มักให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งและความสามารถในการปรับตัว ผู้ชายอาจพบว่าเป็นเรื่องท้าทายในการจัดลำดับความสำคัญของสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีท่ามกลางตารางงานที่ยุ่งเหยิงรวมทั้งแรงกดดันจากสังคม การฝึกโยคะไม่ได้เป็นกิจกรรมของผู้หญิงเท่านั้น แต่เป็นการออกกำลังรูปแบบหนึ่งที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลงสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ของผู้ชายเช่นกัน ซึ่งโยคะจะมอบเส้นทางสู่การสำรวจความแข็งแกร่งภายใน ความสมดุล และความมีชีวิตชีวาให้กับหนุ่มๆ ได้พอๆ กับการฝึกร่างกายแบบอื่นๆ

Building Physical Fortitude: Strengthening Muscles and Core

โยคะอาสนะ (ท่าต่างๆ) ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อและส่งเสริมความแข็งแกร่งของร่างกาย สามารถนำโยคะร่วมกับการออกกำลังกายอื่นๆ ได้ ผู้ชายสามารถฝึกอาสนะที่ท้าทายซึ่งจะสร้างความแข็งแกร่ง ความยืดหยุ่น และความสมดุล บำรุงสุขภาพร่างกายโดยรวม

Enhancing Athletic Performance: Elevating Endurance and Focus

สำหรับนักกีฬาและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย โยคะเป็นวิธีการฝึกอบรมแบบองค์รวม ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ปรับปรุงการจัดวางร่างกาย และลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬา … ...

Empowering Women’s Health – The Transformative Benefits of Yoga: ประโยชน์ของโยคะต่อสุขภาพของผู้หญิง

01 Men and Women Women 1

ในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วนี้ ปัจจุบันผู้หญิงอย่างเราๆ ต่างก็มีหลายบทบาทหน้าที่ ทั้งจัดการด้านการงานอาชีพ ครอบครัว และเรื่องส่วนตัว ท่ามกลางความรับผิดชอบเหล่านี้ การจัดลำดับความสำคัญในการดูแลตัวเองกลายเป็นสิ่งจำเป็น อย่างทราบดีอยู่แล้วว่า โยคะเป็นการฝึกปฏิบัติแบบโบราณที่มีรากเหง้ามาจากอินเดีย นำเสนอเส้นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างพลังให้กับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ในส่วนของผู้หญิงนั้นขณะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายของชีวิต โยคะสามารถเปรียบได้กับศูนย์รวมแห่งความแข็งแกร่ง ความสมดุล และความสงบภายใน ให้สาวๆ ได้มาสำรวจประโยชน์อย่างลึกซึ้งของโยคะที่มีต่อสุขภาพ และศักยภาพในพัฒนา-ดูแลจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณได้พร้อมๆ กัน

Embracing Physical Health: Nurturing Strength and Flexibility

โยคะมอบประโยชน์แก่ร่างกายนับไม่ถ้วนให้กับผู้หญิงทุกวัยและทุกระดับความฟิต ด้วยการฝึกโยคะอาสนะ (ท่าต่างๆ) เป็นประจำ สาวๆ สามารถพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่น และความอึดของร่างกายโดยรวม มีอาสนะที่ปรับมาเพื่อสุขภาพของผู้หญิงโดยเฉพาะ เช่น อุ้งเชิงกราน ช่วยในเรื่องสุขภาพการเจริญพันธุ์และความสมดุลของฮอร์โมน เป็นต้น… ...

โยคะท่าเอียงข้าง – Side Bend Pose: Embracing Balance and Expansion

SideBend

ท่า Side Bend หรือท่าเอียงข้าง หรือที่ในภาษาสันสกฤตเรียกว่า Parsva (แปลว่าด้านข้าง) เป็นประเภทพื้นฐานของโยคะอาสนะที่ช่วยยืดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้านข้างของร่างกาย ช่วยคืนความกระปรี้กระเปร่า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความรู้สึกสมดุลให้แก่เรา

ในทางปรัชญา ท่า Side Bend เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการค้นหาความสมดุลและความกลมกลืนภายในตัวเรารวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว มีความเกี่ยวข้องกับ Air Element และ Heart Chakra เชื่อว่าการเอียงไปด้านข้างจะช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดและพลังงานที่หยุดนิ่งบริเวณหน้าอกและไหล่ และส่งเสริมความรู้สึกของการเปิดกว้าง โอบรับทั้งด้านสว่างและด้านมืดของทุกสิ่งที่ได้พบเจอ ให้เราลื่นไหลไปตามจังหวะชีวิตและปรับตัวได้ และการฝึกท่า Side Bend อย่างตั้งใจยังเป็นการปลูกฝังความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงรับรู้ถึงสภาวะทางอารมณ์ของตนเองมากขึ้นได้

ส่วนในทางกายภาพ ท่า Side Bend เป็นการยืดและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง กล้ามเนื้อด้านข้างลำตัว และกล้ามเนื้อช่วงหลังล่าง ซึ่งต่างมีความสำคัญอย่างการดูแลให้มีบุคลิกท่าทางที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ช่วยพยุงกระดูกสันหลัง ลดอาการปวดหลังส่วนล่าง … ...

โยคะท่าบิด – Twist Pose: Harmonizing Body, Mind, and Spirit

Twist

ท่า Twist/บิด หรือที่เรียกว่า Parivrtta Asana เป็นท่าโยคะพื้นฐานที่ให้ประโยชน์มากมายต่อร่างกาย นั่นคือเมื่อเราบิด จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร ล้างพิษ ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ส่วนประโยชน์ต่อจิตใจรวมถึงจิตวิญญาณ ก็คือการส่งเสริมความสมดุลและความมั่นคงของจิตใจ

ในทางปรัชญา การบิดหรือ Twist เป็นสัญลักษณ์การรวมกันของสิ่งที่ตรงกันข้าม เป็นการผสานร่างกายและจิตวิญญาณ  การ Twist จะกระตุ้นให้เราปล่อยวาง ปลดปล่อยรูปแบบและความเชื่อเก่าๆ ปลดปล่อยพลังงานที่หยุดนิ่ง เพื่อเปิดรับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง สร้างพื้นที่สำหรับมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ เอื้อสำหรับการเติบโตและการค้นพบตนเอง

ประโยชน์ทางสรีรวิทยา แน่นอนว่าการบิดนั้นช่วยในเรื่องของกระดูกสันหลัง เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ปรับปรุงท่าทางและบรรเทาอาการปวดหลัง เมื่อบิดหมอนรองกระดูกจะเหมือนถูกนวดเบาๆ เป็นการส่งเสริมสุขภาพกระดูกสันหลังและป้องกันภาวะความเสื่อม 

นอกจากนี้ การบิดยังกระตุ้นเส้นประสาทไขสันหลัง ซึ่งช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตให้ส่งไปยังอวัยวะและกล้ามเนื้ออื่นๆ ช่วยนวดและกระตุ้นอวัยวะภายใน ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ตับ ไต … ...

Celebrating International Yoga Day: Honoring Unity, Wellness, and Inner Peace

International Yoga Day 1

วันที่ 21 มิถุนายนของทุกปี ชาวโยคะทั่วทุกมุมโลกจะรวมตัวกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันโยคะสากล หรือ International Yoga Day วันพิเศษนี้เป็นเครื่องเตือนใจถึงความสามัคคี และความเชื่อมโยงของโยคะที่กล่าวได้ว่าเป็นพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมสุขภาพ สติ และความสงบภายใน

ความสำคัญของวันโยคะสากล:

วันโยคะสากลเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แสดงถึงความเป็นสากล และความเกี่ยวข้องของโยคะในฐานะการฝึกแบบองค์รวม โดยเน้นย้ำถึงผลกระทบที่ลึกซึ้งของโยคะในการส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณสำหรับบุคคลทุกวัยและทุกระดับความสามารถในการฝึก การเฉลิมฉลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้ฝึกโยคะ และศักยภาพในการสร้างโลกที่กลมเกลียวบนพื้นฐานของความเห็นอกเห็นใจ ความมีสติ และความสามัคคี

ต้นกำเนิดของวันโยคะสากล:

แนวคิดในการอุทิศวันใดวันหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติแก่โยคะเกิดขึ้นใน ปี 2014 เมื่อองค์การสหประชาชาติประกาศให้วันที่ 21 มิถุนายน เป็นวันโยคะสากล คำประกาศนี้ริเริ่มโดยนายกรัฐมนตรีอินเดีย Shri Narendra Modi และได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

วันที่ 21 มิถุนายนได้รับเลือกเนื่องจากเป็นวันครีษมายัน...

โยคะท่าแอ่น – Backbend: Embodying Strength, Balance, and Expansion

BackBend

ผู้ที่ฝึกโยคะจะได้เจอกับการฝึกอาสนะหลากหลายท่าที่มีการ Backbend หรือแอ่น/โค้งหลังรวมอยู่ด้วย การจะเข้าท่า Backbend ได้ (ดี) ต้องอาศัยความสมดุลของร่างกายทั้งความยืดหยุ่น ความแข็งแรง รวมทั้งลมหายใจไปพร้อมๆ กัน นั่นคือการยืดลำตัวด้านหน้าตั้งแต่สะโพกขึ้นมากระทั่งใช้การขยายของอก และนอกจากการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังแล้ว ยังต้องพึ่งพากล้ามเนื้อหน้าขา แกนกลาง กล้ามเนื้อด้านหลังและด้านข้างที่แข็งแรง ซึ่งจะช่วงพยุงร่างกายเมื่อเราแอ่น รวมถึงลมหายใจที่ใช้ก็ต้องทำให้เราคงอยู่ในท่าได้สบาย ฉะนั้นแล้วหากเราเข้าใจวิธีการฝึกและเข้าใจร่างกายของตัวเอง การฝึกท่า Backbend ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากทั้งกับร่างกายและจิตใจ

ในทางปรัชญา ท่า Backbend มีสัญลักษณ์และความหมายที่ลึกซึ้งเลยทีเดียว เกี่ยวข้องกับการเปิดจักระหัวใจ #heartchakra หรือ Anahata (อ่าน ความสมดุลของจักระในด้านอารมณ์) ซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การให้อภัย และความสมดุลทางอารมณ์ ด้วยท่าทางของการเปิดอก (และหัวใจ) เปรียบเสมือนการรับรู้ถึงความยืดหยุ่นและความแข็งแรง … ...

โยคะท่าก้ม – Forward Bend: Bend, Breathe, and Unwind

02 Forward Bend 2

Forward Bend หรืออาสนะท่าก้ม เป็นท่าพื้นฐานที่พับลำตัวไปข้างหน้าจากข้อต่อสะโพก ผู้ฝึกโยคะทุกคนต่างคุ้นเคย และไม่ว่าจะระดับไหนก็ฝึกได้ เมื่อก้มพับตัวจะทำให้กระดูกสันหลังเหยียดยาว ช่วยยืดเอ็นร้อยหวายและกล้ามเนื้อหลัง เพิ่มความยืดหยุ่นตลอดแนวกระดูกสันหลังลงมาจนถึงเท้า ทั้งการพับตัวยังช่วยกระตุ้นอวัยวะภายในที่เกี่ยวกับย่อยอาหารด้วย ซึ่งการก้มพับตัวนี้ยังต้องใช้ลมหายใจเพื่อช่วยให้เราเข้าท่าได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ลมหายใจที่ลึกและยาวขณะอยู่ในท่ายังจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งบนร่างกายและในจิตใจของเราอีกต่างหาก 

อ่าน ก้ม แอ่น บิด เอียง “Basic YOGA Poses” ท่าโยคะพื้นฐานชะลอความเสื่อมของร่างกาย

ในทางปรัชญา การก้มตัวไปข้างหน้านั้นสัมพันธ์กับแนวคิดในการยอมจำนน ดังเช่นที่มีชื่อบางอาสนะปรากฏ อย่างท่า Baddha Virabhadrasana หรือ Humble Warrior ซึ่งในภาษาไทยบางครั้งถูกเรียกว่า ท่านักรบผู้นอบน้อม นอกจากนี้ การก้มยังเปรียบเหมือนเป็นการปล่อยความตึงเครียด หรือความกังวลใดๆ ที่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจ เมื่อพับตัวไปข้างหน้าก็เหมือนกับเป็นการได้ปลดปล่อย สร้างพื้นที่สำหรับรับพลังงานและมุมมองที่ใหม่ๆ เข้ามาแทนที่

ในการฝึกอาสนะ … ...

ก้ม แอ่น บิด เอียง Basic YOGA Poses ท่าโยคะพื้นฐานชะลอความเสื่อมของร่างกาย

01 Basic Yoga Poses 1

เมื่อฝึกโยคะ เราจะได้พบกับท่าหรืออาสนะที่หลากหลาย ซึ่งมุ่งไปที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายและตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน วิธีหนึ่งในการจำแนกโยคะอาสนะก็คือ จากการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง ซึ่งสามารถแบ่งออกง่ายๆ เป็นท่าโยคะพื้นฐานได้ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ก้ม – Forward Bend, แอ่น – Backbend, บิด – Twist และ เอียง – Side Bend และเพียงเราเคลื่อนไหวด้วยท่าเหล่านี้ในการฝึกโยคะได้ครบทุกประเภท ก็จะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายทั้งภายในและภายนอกได้แล้ว

ก้ม – Forward Bend

อาสนะก้มเป็นท่าที่เราจะ พับลำตัวไปข้างหน้าโดยให้ศีรษะไปทางขาหรือเท้า ตัวอย่างเช่น Uttanasana – Standing Forward Bend, … ...