Search

The Mind-Body Connection: ความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและอารมณ์

The mind body connection โยคะ ร่างกายและจิตใจ

โยคะสอนเราว่าจิตใจและร่างกายเชื่อมโยงถึงกัน และสิ่งที่ส่งผลต่อสิ่งหนึ่งย่อมส่งผลต่อสิ่งอื่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเครียด ความวิตกกังวล และความตึงเครียดมักปรากฏในร่างกายของเรา ทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและอารมณ์ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่หลายคนอาจไม่ทราบก็คือร่างกายเก็บอารมณ์เหล่านี้ไว้ในกล้ามเนื้อ ทำให้เกิดความตึง ไม่สบาย หรือแม้แต่ความเจ็บปวด ซึ่งการฝึกโยคะไม่เพียงแต่เสริมสร้างและยืดกล้ามเนื้อของร่างกายเท่านั้น แต่ยังช่วยปลดปล่อยอารมณ์ที่เก็บไว้ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและความสมดุลโดยรวมด้วย

Mind-body Conection – ทำความเข้าใจ

ระบบกลไกที่ซับซ้อนของร่างกายมนุษย์ มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งระหว่างกล้ามเนื้อและอารมณ์ของเรา แม้ว่าเรามักจะคิดว่ากล้ามเนื้อเป็นเพียงโครงสร้างทางกายภาพที่ช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวและทำงานได้ แต่ก็ยังทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บประสบการณ์ทางอารมณ์ของเราด้วย การเชื่อมโยงอันน่าทึ่งนี้เน้นให้เห็นถึงธรรมชาติองค์รวมของการดำรงอยู่ของเรา และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการจัดการกับสุขภาพกายและอารมณ์ในการฝึกโยคะของเรา

หัวใจสำคัญของความสัมพันธ์นี้คือแนวคิดเกี่ยวกับประสบการณ์ทางร่างกาย ซึ่งรับรู้ว่าประสบการณ์ทางอารมณ์ไม่เพียงแต่ได้รับการประมวลผลในสมองเท่านั้น แต่ยังเก็บไว้ในร่างกายด้วย เมื่อเราประสบกับความเครียด ความบอบช้ำทางจิตใจ หรืออารมณ์ที่รุนแรง ร่างกายจะตอบสนองด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อบางส่วนเพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน เมื่อเวลาผ่านไป รูปแบบของกล้ามเนื้อเหล่านี้จะฝังแน่น ทำให้เกิดความตึงเครียดซึ่งอาจแสดงออกมาเป็นอาการปวดเรื้อรังหรือไม่สบายได้

Yoga – การปลดปล่อยอารมณ์ผ่านการเคลื่อนไหว

ด้วยการฝึกโยคะ เรามีโอกาสที่จะสำรวจและปลดปล่อยอารมณ์ที่เก็บไว้เหล่านี้ เป็นเหมือนการบำบัดทั้งทางร่างกาย … ...

โยคะท่าเอียงข้าง – Side Bend Pose: Embracing Balance and Expansion

SideBend

ท่า Side Bend หรือท่าเอียงข้าง หรือที่ในภาษาสันสกฤตเรียกว่า Parsva (แปลว่าด้านข้าง) เป็นประเภทพื้นฐานของโยคะอาสนะที่ช่วยยืดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้านข้างของร่างกาย ช่วยคืนความกระปรี้กระเปร่า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความรู้สึกสมดุลให้แก่เรา

ในทางปรัชญา ท่า Side Bend เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการค้นหาความสมดุลและความกลมกลืนภายในตัวเรารวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว มีความเกี่ยวข้องกับ Air Element และ Heart Chakra เชื่อว่าการเอียงไปด้านข้างจะช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดและพลังงานที่หยุดนิ่งบริเวณหน้าอกและไหล่ และส่งเสริมความรู้สึกของการเปิดกว้าง โอบรับทั้งด้านสว่างและด้านมืดของทุกสิ่งที่ได้พบเจอ ให้เราลื่นไหลไปตามจังหวะชีวิตและปรับตัวได้ และการฝึกท่า Side Bend อย่างตั้งใจยังเป็นการปลูกฝังความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงรับรู้ถึงสภาวะทางอารมณ์ของตนเองมากขึ้นได้

ส่วนในทางกายภาพ ท่า Side Bend เป็นการยืดและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง กล้ามเนื้อด้านข้างลำตัว และกล้ามเนื้อช่วงหลังล่าง ซึ่งต่างมีความสำคัญอย่างการดูแลให้มีบุคลิกท่าทางที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ช่วยพยุงกระดูกสันหลัง ลดอาการปวดหลังส่วนล่าง … ...

โยคะท่าบิด – Twist Pose: Harmonizing Body, Mind, and Spirit

Twist

ท่า Twist/บิด หรือที่เรียกว่า Parivrtta Asana เป็นท่าโยคะพื้นฐานที่ให้ประโยชน์มากมายต่อร่างกาย นั่นคือเมื่อเราบิด จะช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหาร ล้างพิษ ปรับปรุงการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง และเพิ่มการไหลเวียนโลหิต ส่วนประโยชน์ต่อจิตใจรวมถึงจิตวิญญาณ ก็คือการส่งเสริมความสมดุลและความมั่นคงของจิตใจ

ในทางปรัชญา การบิดหรือ Twist เป็นสัญลักษณ์การรวมกันของสิ่งที่ตรงกันข้าม เป็นการผสานร่างกายและจิตวิญญาณ  การ Twist จะกระตุ้นให้เราปล่อยวาง ปลดปล่อยรูปแบบและความเชื่อเก่าๆ ปลดปล่อยพลังงานที่หยุดนิ่ง เพื่อเปิดรับพลังแห่งการเปลี่ยนแปลง สร้างพื้นที่สำหรับมุมมองและแนวคิดใหม่ๆ เอื้อสำหรับการเติบโตและการค้นพบตนเอง

ประโยชน์ทางสรีรวิทยา แน่นอนว่าการบิดนั้นช่วยในเรื่องของกระดูกสันหลัง เพิ่มความยืดหยุ่นและความคล่องตัว ปรับปรุงท่าทางและบรรเทาอาการปวดหลัง เมื่อบิดหมอนรองกระดูกจะเหมือนถูกนวดเบาๆ เป็นการส่งเสริมสุขภาพกระดูกสันหลังและป้องกันภาวะความเสื่อม 

นอกจากนี้ การบิดยังกระตุ้นเส้นประสาทไขสันหลัง ซึ่งช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิตให้ส่งไปยังอวัยวะและกล้ามเนื้ออื่นๆ ช่วยนวดและกระตุ้นอวัยวะภายใน ได้แก่ ระบบย่อยอาหาร ตับ ไต … ...

โยคะท่าแอ่น – Backbend: Embodying Strength, Balance, and Expansion

BackBend

ผู้ที่ฝึกโยคะจะได้เจอกับการฝึกอาสนะหลากหลายท่าที่มีการ Backbend หรือแอ่น/โค้งหลังรวมอยู่ด้วย การจะเข้าท่า Backbend ได้ (ดี) ต้องอาศัยความสมดุลของร่างกายทั้งความยืดหยุ่น ความแข็งแรง รวมทั้งลมหายใจไปพร้อมๆ กัน นั่นคือการยืดลำตัวด้านหน้าตั้งแต่สะโพกขึ้นมากระทั่งใช้การขยายของอก และนอกจากการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลังแล้ว ยังต้องพึ่งพากล้ามเนื้อหน้าขา แกนกลาง กล้ามเนื้อด้านหลังและด้านข้างที่แข็งแรง ซึ่งจะช่วงพยุงร่างกายเมื่อเราแอ่น รวมถึงลมหายใจที่ใช้ก็ต้องทำให้เราคงอยู่ในท่าได้สบาย ฉะนั้นแล้วหากเราเข้าใจวิธีการฝึกและเข้าใจร่างกายของตัวเอง การฝึกท่า Backbend ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากทั้งกับร่างกายและจิตใจ

ในทางปรัชญา ท่า Backbend มีสัญลักษณ์และความหมายที่ลึกซึ้งเลยทีเดียว เกี่ยวข้องกับการเปิดจักระหัวใจ #heartchakra หรือ Anahata (อ่าน ความสมดุลของจักระในด้านอารมณ์) ซึ่งเชื่อว่าเป็นศูนย์กลางของความรัก ความเห็นอกเห็นใจ การให้อภัย และความสมดุลทางอารมณ์ ด้วยท่าทางของการเปิดอก (และหัวใจ) เปรียบเสมือนการรับรู้ถึงความยืดหยุ่นและความแข็งแรง … ...

โยคะท่าก้ม – Forward Bend: Bend, Breathe, and Unwind

02 Forward Bend 2

Forward Bend หรืออาสนะท่าก้ม เป็นท่าพื้นฐานที่พับลำตัวไปข้างหน้าจากข้อต่อสะโพก ผู้ฝึกโยคะทุกคนต่างคุ้นเคย และไม่ว่าจะระดับไหนก็ฝึกได้ เมื่อก้มพับตัวจะทำให้กระดูกสันหลังเหยียดยาว ช่วยยืดเอ็นร้อยหวายและกล้ามเนื้อหลัง เพิ่มความยืดหยุ่นตลอดแนวกระดูกสันหลังลงมาจนถึงเท้า ทั้งการพับตัวยังช่วยกระตุ้นอวัยวะภายในที่เกี่ยวกับย่อยอาหารด้วย ซึ่งการก้มพับตัวนี้ยังต้องใช้ลมหายใจเพื่อช่วยให้เราเข้าท่าได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ลมหายใจที่ลึกและยาวขณะอยู่ในท่ายังจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดทั้งบนร่างกายและในจิตใจของเราอีกต่างหาก 

อ่าน ก้ม แอ่น บิด เอียง “Basic YOGA Poses” ท่าโยคะพื้นฐานชะลอความเสื่อมของร่างกาย

ในทางปรัชญา การก้มตัวไปข้างหน้านั้นสัมพันธ์กับแนวคิดในการยอมจำนน ดังเช่นที่มีชื่อบางอาสนะปรากฏ อย่างท่า Baddha Virabhadrasana หรือ Humble Warrior ซึ่งในภาษาไทยบางครั้งถูกเรียกว่า ท่านักรบผู้นอบน้อม นอกจากนี้ การก้มยังเปรียบเหมือนเป็นการปล่อยความตึงเครียด หรือความกังวลใดๆ ที่มีอยู่ในร่างกายและจิตใจ เมื่อพับตัวไปข้างหน้าก็เหมือนกับเป็นการได้ปลดปล่อย สร้างพื้นที่สำหรับรับพลังงานและมุมมองที่ใหม่ๆ เข้ามาแทนที่

ในการฝึกอาสนะ … ...