Search

โยคะท่าเอียงข้าง – Side Bend Pose: Embracing Balance and Expansion

ท่า Side Bend หรือท่าเอียงข้าง หรือที่ในภาษาสันสกฤตเรียกว่า Parsva (แปลว่าด้านข้าง) เป็นประเภทพื้นฐานของโยคะอาสนะที่ช่วยยืดและเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้านข้างของร่างกาย ช่วยคืนความกระปรี้กระเปร่า ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมความรู้สึกสมดุลให้แก่เรา

ในทางปรัชญา ท่า Side Bend เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงการค้นหาความสมดุลและความกลมกลืนภายในตัวเรารวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งรอบตัว มีความเกี่ยวข้องกับ Air Element และ Heart Chakra เชื่อว่าการเอียงไปด้านข้างจะช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดและพลังงานที่หยุดนิ่งบริเวณหน้าอกและไหล่ และส่งเสริมความรู้สึกของการเปิดกว้าง โอบรับทั้งด้านสว่างและด้านมืดของทุกสิ่งที่ได้พบเจอ ให้เราลื่นไหลไปตามจังหวะชีวิตและปรับตัวได้ และการฝึกท่า Side Bend อย่างตั้งใจยังเป็นการปลูกฝังความรู้สึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น รวมถึงรับรู้ถึงสภาวะทางอารมณ์ของตนเองมากขึ้นได้

ส่วนในทางกายภาพ ท่า Side Bend เป็นการยืดและเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อระหว่างซี่โครง กล้ามเนื้อด้านข้างลำตัว และกล้ามเนื้อช่วงหลังล่าง ซึ่งต่างมีความสำคัญอย่างการดูแลให้มีบุคลิกท่าทางที่ดีต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ช่วยพยุงกระดูกสันหลัง ลดอาการปวดหลังส่วนล่าง เพิ่มความจุของปอดช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น กระตุ้นอวัยวะย่อยอาหาร ช่วยบรรเทาอาการท้องผูกและปัญหาทางเดินอาหารอื่นๆ ได้

ในการฝึกท่า ท่า Side Bend สามารถทำได้ทั้งในท่านั่งและยืน เริ่มจากเอนตัวไปด้านใดด้านหนึ่งโดยให้ซี่โครงและสะโพกเคลื่อนออกจากกันตามลมหายใจ นอกเหนือจากนี้ ยังสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น บล็อกหรือสายรัดเพื่อช่วยยืดเหยียดให้ลึกขึ้น รวมถึงการเพิ่มการ Side Bend เข้าไปในการฝึก Flow ต่างๆ  เช่น ท่าใน Sun Salutation หรือ Vinyasa ได้เช่นกัน

Side Bend เป็นพื้นฐานการฝึกที่สำคัญของโยคะ เป็นอาสนะที่ให้ประโยชน์ทางร่างกายและจิตใจมากมาย การผสมผสานท่า Side Bend ไปกับการฝึกโยคะของเราสามารถช่วยให้ปลูกฝังความตระหนักรู้และความเห็นอกเห็นใจต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงท่าทาง การหายใจ และสุขภาวะโดยรวมที่ดีขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง:
โยคะท่าก้ม – Forward Bend: Bend, Breathe, and Unwind
โยคะท่าแอ่น – Backbend: Embodying Strength, Balance, and Expansion

โยคะท่าบิด – Twist Pose: Harmonizing Body, Mind, and Spirit
ก้ม แอ่น บิด เอียง “Basic YOGA Poses” ท่าโยคะพื้นฐานชะลอความเสื่อมของร่างกาย