The Power of Breath<br>พลังแห่งลมหายใจ

Pink Reason I Love My Mom Instagram Post 1200 × 628px

รู้หรือไม่ว่าการหายใจของเรานั้นมีพลังอย่างเหลือเชื่อ เพียงเราฟังเสียงจังหวะลมหายใจก็สามารถบ่งบอกได้ว่าคนคนนั้นเป็นเช่นไร สดชื่นหรือเหนื่อยล้า สุขภาพดีหรือมีปัญหา มีความสุขหรือวิตกกังวล เพราะลมหายใจสัมพันธ์กับกายภาพทั้งร่างกายและอารมณ์ ฉะนั้นแล้วการฝึกหายใจจึงจำเป็นและสำคัญไม่น้อยไปกว่าการออกกำลังเลย

แล้วการมีลมหายใจที่ดีจะช่วยอะไรเราได้บ้าง?

Anti-Anxiety
กำจัดความวิตกกังวล

ลมหายใจเป็นภาพสะท้อนสภาพจิตใจของเรา การหายใจเป็นจังหวะช้าๆ จะช่วยกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติก* ให้ลดอัตราการเต้นของหัวใจและผ่อนคลายกล้ามเนื้อและอารมณ์

*Parasympathetic Nervous System มีหน้าที่ควบคุมการสะสมพลังงาน ควบคุมระดับการทำงานของอวัยวะภายใน หลอดเลือดส่วนต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะทำงานได้

Self love Activation
เริ่มต้นรักตนเอง

การควบคุมลมหายใจช่วยให้เรานำจิตเข้าสู่ร่างกาย เมื่อเราสามารถรับรู้ถึงลมหายใจของตัวเองได้ นั่นก็จะทำให้เรารับรู้ถึงตัวตนที่แท้จริง และนำไปสู่กระบวนการรักตัวเอง

3 4

Restorative Sleep Aid
ตัวช่วยการนอนหลับ

การฝึกหายใจส่งสัญญาณโดยตรงต่อระบบประสาทพาราซิมพาเทติก เพื่อทำให้ร่างกายสงบ ช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น

Immune Booster
เป็นสารเสริมภูมิคุ้มกัน

การหายใจด้วยกะบังลมจะช่วยขยายปอด … ...