ก้ม แอ่น บิด เอียง “Basic YOGA Poses” ท่าโยคะพื้นฐานชะลอความเสื่อมของร่างกาย

01 Basic Yoga Poses 1

เมื่อฝึกโยคะ เราจะได้พบกับท่าหรืออาสนะที่หลากหลาย ซึ่งมุ่งไปที่ส่วนต่างๆ ของร่างกายและตอบสนองวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน วิธีหนึ่งในการจำแนกโยคะอาสนะก็คือ จากการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง ซึ่งสามารถแบ่งออกง่ายๆ เป็นท่าโยคะพื้นฐานได้ 4 ประเภทหลัก ได้แก่ ก้ม – Forward Bend, แอ่น – Backbend, บิด – Twist และ เอียง – Side Bend และเพียงเราเคลื่อนไหวด้วยท่าเหล่านี้ในการฝึกโยคะได้ครบทุกประเภท ก็จะสามารถช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายทั้งภายในและภายนอกได้แล้ว

ก้ม – Forward Bend

อาสนะก้มเป็นท่าที่เราจะ พับลำตัวไปข้างหน้าโดยให้ศีรษะไปทางขาหรือเท้า ตัวอย่างเช่น Uttanasana – Standing Forward Bend, … ...

AYI Classes: <strong>คลาสเรียน AYI มีอะไรบ้าง?</strong>

AYI APR 05 01

AYI หรือ Applied Yoga Integration เป็นคลาสปรับพื้นฐานและพัฒนาร่างกาย ที่จะทำให้เราได้รับแนวทางเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกาย ครอบคลุมเกี่ยวกับการฝึกโยคะ การออกกำลังกาย รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเน้นไปที่ 4 กลุ่มคลาสหลัก ได้แก่ Fundamental & Conditioning, Strengthening, Stretching & Mobility และ Restorative ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผู้ฝึกมือใหม่หรือมีประสบการณ์มาแล้ว คลาส AYI ก็สามารถปรับการฝึกให้เหมาะกับความต้องการของเราและช่วยให้บรรลุเป้าหมายในการฝึกร่างกายได้

Fundamental & Conditioning:
AYI APR 05 02

กลุ่มคลาส Fundamental & Conditioning เป็นการปรับพื้นฐานร่างกาย ช่วยสร้างรากฐานที่แข็งแรงมั่นคงสำหรับการฝึกโยคะและการออกกำลังกายทั่วไป ช่วยให้เรารู้จักการใช้ร่างกายอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดการชดเชย (Compensate) ซึ่งจะป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมต่างๆ … ...

Yoga for Kids

Yoga for kid 01

ผู้ปกครองที่กำลังมองหากิจกรรมที่สร้างความสนุกไปพร้อมๆ กับการมีสุขภาพที่ดี เพื่อพัฒนาให้เด็กๆ เกิดความกระตือรือร้นและการส่วนร่วมกับสิ่งต่างๆ คลาสโยคะสำหรับเด็กก็นับว่าตอบโจทย์ ด้วยการฝึกการเคลื่อนไหว การหายใจ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ทำให้พวกเขาได้เรียนรู้ตนเองและมีความสุขมากขึ้น

โยคะเป็นศาสตร์การฝึกเพื่อความสมดุลแก่ร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่เพียงแต่สร้างประโยชน์และการเปลี่ยนแปลงให้กับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ปัจจุบันโยคะสำหรับเด็กก็กำลังกลายเป็นที่นิยม ดังจะเห็นหลายๆ ครอบครัวหรือแม้แต่สถานศึกษาได้นำเอาโยคะจากไปใช้เพื่อการเสริมสร้างสมาธิ การบริหารร่างกาย หรือแม้แต่การบ่มเพาะจิตใจโดยให้สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ของเด็กๆ

โยคะมีประโยชน์อย่างไรกับเด็กๆ บ้าง :
  1. การพัฒนาทางกายภาพ รักษาความยืดหยุ่น และเสริมสร้างร่างกายที่กำลังเติบโต

ท่าต่างๆ ในโยคะจะช่วยให้เด็กๆ สามารถพัฒนาความสมดุล การทำงานร่วมกันของร่างกายอย่างกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ ช่วยรักษาความยืดหยุ่นที่เด็กๆ มีมาตั้งแต่เกิดให้อยู่กับพวกเขานานขึ้น การพัฒนาความแข็งแรงเหล่านี้จะช่วยให้เด็กๆ รู้จักร่างกายของตนเองมากขึ้นและพัฒนาท่าทางให้ดีขึ้น สามารถลดความรุนแรงที่เกิดจากการบาดเจ็บลงได้ โดยเฉพาะกับเด็กๆ ที่เล่นเกมกีฬา หรือทำกิจกรรมต่างๆ กลางแจ้ง 

  1. ช่วยให้นิ่งและสงบ

ทุกวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เอื้อให้เด็กๆ ถูกกระตุ้นมากเกินไป ซึ่งการทำท่าโยคะที่ต้องทำไปพร้อมๆ … ...

200Hrs YogaSutra Teacher Training Syllabus

200 hours Breakdown


Your Practice: 100 hours

This section will include daily asana, pranayama and meditation practice.

[1] Asana

  • The practice will loosely follow the Ashtanga primary series
  • Exploration by category such as backbends or inversion

[2] Pranayama

  • Three part
...