Search

Breathing Through Pollution
หายใจผ่านมลพิษ: โยคะฟื้นคืนสุขภาพปอดท่ามกลาง PM2.5

Beige Aesthetic Exclusive Fashion Wear Collection Clothing Banner 1200 x 630 px

หลายคนคงทราบเรื่องราวของ “คุณหมอกฤตไท” ที่เพิ่งจากไปด้วยมะเร็งปอด ด้วยหนึ่งในสาเหตุจาก PM2.5 มลภาวะทางอากาศที่ยากจะหลีกเลี่ยงในปัจจุบัน เพจ “สู้ดิวะ” ของคุณหมอถูกตั้งขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเจ็บป่วย มอบแรงบันดาลใจ และสะท้อนถึงปัญหาที่ใหญ่ในระดับโครงสร้างของประเทศและเห็นควรว่าต้องจัดการอย่างจริงจังเสียที อย่างไรก็ตาม เราทุกคนควรเริ่มต้นด้วยการตระหนักและหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหายใจท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันเต็มไปด้วยฝุ่นตัวร้ายนี้

การผสมผสานการฝึกโยคะ โดยเฉพาะปราณยามะและอาสนะให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันสามารถใช้เป็นแนวทางเสริมในการปกป้องสุขภาพระบบทางเดินหายใจในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ แม้ว่าจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ แต่การปฏิบัติเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยให้สุขภาพปอดดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้น

ทำความเข้าใจ PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพปอด:

PM2.5 เป็นอนุภาคละเอียดที่พบในอากาศเสีย ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ฝุ่นขนาดที่เล็กจิ๋วนี้สามารถเจาะปอดลงไปได้ลึก นำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงโรคหอบหืด ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งปอดเช่นเดียวกับคุณหมอกฤตไท 

บทบาทของโยคะเพื่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจ:

โยคะ เป็นการฝึกที่ผสมผสานอาสนะ (Pose) การควบคุมลมหายใจ (Pranayama) และการทำสมาธิ (Meditation) … ...

The History and Evolution of Yoga – ประวัติและวิวัฒนาการของโยคะ:
ตามรอยต้นกำเนิดโบราณสู่ยุคปัจจุบัน

01 History 01

ถ้าวัดกันที่ระยะเวลาความเก่าแก่ โยคะ จัดเป็นความอมตะและเป็นที่นับถือซึ่งครองใจผู้คนทั่วโลก เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพลังอันยั่งยืนของภูมิปัญญาโบราณ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นอันลึกลับในดินแดนโบราณของอินเดียไปจนถึงอิทธิพลที่ส่งผลต่อผู้คนจำนวนมากในยุคปัจจุบัน ประวัติศาสตร์และวิวัฒนาการของโยคะคือการเดินทางอันน่าทึ่งของจิตวิญญาณ การค้นพบตนเอง และการเปลี่ยนแปลง มาร่วมกันตามรอยตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเดินทางผ่านกาลเวลา รับรู้รากเหง้าของโยคะ และร่วมเป็นสักขีพยานถึงผลที่ลึกซึ้งต่อประสบการณ์ของพวกเราชาวโยคี

The Roots of Yoga in Ancient India:
รากฐานของโยคะในอินเดียโบราณ

ประวัติของโยคะมีมายาวนานกว่า 5,000 ปี ซึ่งต้นกำเนิดของโยคะสามารถพบได้ในตำราศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียโบราณ การกล่าวถึงโยคะในยุคแรกๆ สามารถพบได้ใน “คัมภีร์พระเวท” ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่เก่าแก่ที่สุดของศาสนาฮินดู ซึ่งถือว่าการฝึกโยคะเป็นการฝึกจิตเพื่อให้ได้สภาวะจิตสำนึกที่สูงขึ้นและเชื่อมโยงกับพระเจ้า นอกจากนี้ ยังค้นพบรากฐานของโยคะในอุปนิษัทซึ่งสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างจิตวิญญาณแต่ละดวง (Atman) และจิตวิญญาณสากล (Brahman) ด้วย

Atharva Veda samhita page 471 illustration
the Vedas
The Roots of Yoga
...