Search

Exploring Activities in Bangkok

Activities in Bangkok

Bangkok, the vibrant capital of Thailand, is a city teeming with diverse activities that cater to all interests and lifestyles. Whether you’re a history buff, a foodie, an adventure seeker, or someone looking to rejuvenate your mind and body, Bangkok … ...

Starting Your Yoga Journey: ก้าวแรกสู่สุขภาพที่ดี

Starting Your Yoga Journey

การเริ่มต้นฝึกโยคะอาจดูเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับผู้ที่ไม่เคยฝึกมาก่อน แต่ความจริงแล้วโยคะเป็นการฝึกร่างกาย (ไม่ว่าจะเพื่อออกกำลังกาย เพื่อการหายใจ หรือแม้แต่เพื่อสมาธิ) ที่เหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะมีพื้นฐานหรือไม่ก็ตาม การฝึกโยคะสามารถนำมาซึ่งสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ และเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในชีวิตประจำวัน มาดูกันว่าเราสามารถเริ่มต้นเส้นทางโยคะได้อย่างไรกันบ้าง

1. ทำความเข้าใจกับโยคะ

โยคะเป็นศาสตร์ที่มีต้นกำเนิดมาจากอินเดีย มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกโยคะประกอบด้วยการผสมผสานท่าทาง (Asanas) การหายใจ (Pranayama) และการทำสมาธิ (Meditation) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และความสมดุลของร่างกาย รวมถึงช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างสมาธิ

2. เลือกสไตล์โยคะที่เหมาะสม

โยคะมีหลากหลายรูปแบบที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น เช่น หฐโยคะ (Hatha Yoga) ซึ่งเน้นการฝึกท่าทางพื้นฐานและการหายใจ หรือวินยาสะโยคะ (Vinyasa Yoga) ที่เน้นการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง เราควรเลือกสไตล์ที่ตรงกับความต้องการและความสามารถของตนเอง

3. เตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น

การฝึกโยคะไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์มากมาย แค่มีเสื่อโยคะที่มีความหนาพอเหมาะและรองรับการฝึกท่าต่าง … ...

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฝึกโยคะ

การฝึกโยคะ

แม้ว่าเราจะบอกกันอยู่เสมอๆ ว่าการฝึกโยคะให้ประโยชน์มากมายกับทั้งด้านร่างกายและจิตใจแก่ผู้ฝึก จนอาจเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการฝึกโยคะ สิ่งสำคัญที่อยากให้ผู้ฝึกทุกคนทำความเข้าใจเสียก่อนก็คือ โยคะไม่ได้ฝึกเพื่อรักษาโรค แม้ว่าโยคะอาจช่วยบรรเทาความเจ็บปวดหรือหายจากอาการผิดปกติบางอย่างได้ …แล้วประโยชน์ที่แท้จริงของโยคะคืออะไร? อะไรคือความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการฝึกโยคะบ้าง?

ประโยชน์ที่แท้จริงจากการฝึกโยคะ

ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดมากขึ้น เช่น ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทในระดับที่ไม่รุนแรง เมื่อมาฝึกโยคะระยะหนึ่งก็ทำให้อาการปวดหลังที่มีอยู่น้อยลงมากหรือไม่ปวดเลย เนื่องจากได้สร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อที่ช่วยผยุงกระดูกสันหลังจากการทำท่าโยคะต่างๆ อาการที่เคยมีจึงได้รับการบรรเทาจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องซึ่งช่วยให้การกดทับลดน้อยลง แต่กระดูกสันหลังที่เสื่อมสภาพนั้นก็ยังอยู่ เพราะฉะนั้นเราจึงไม่อาจบอกได้ว่าโยคะรักษาโรคนี้หรือโรคใดๆ โดยตรงได้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีส่วนช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นจากโรคดังกล่าวได้

ซึ่งประโยชน์ที่แท้จริงของโยคะมีดังนี้

1. เสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่น: การฝึกโยคะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกาย ทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บ

2. ปรับปรุงการหายใจและการไหลเวียนโลหิต: ท่าโยคะและการฝึกหายใจช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจและการไหลเวียนโลหิต ทำให้เรารู้สึกมีพลังและสดชื่น

3. ลดความเครียดและเพิ่มสมาธิ: โยคะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล โดยการฝึกสมาธิและการผ่อนคลาย ทำให้จิตใจสงบและมีสมาธิมากขึ้น

4. ปรับปรุงการทรงตัวและการทำงานร่วมกันของระบบ: ท่าโยคะหลายท่าช่วยเสริมสร้างการทรงตัวและการทำงานร่วมกันของระบบต่างๆ … ...

Finding Ground to Overcoming Emotional Overwhelm

the mind body connection foundation

ท่ามกลางความวุ่นวายของชีวิตสมัยใหม่ เราอาจรู้สึกถูกกดดันและหมดแรงจากความต้องการที่ไม่หยุดยั้ง ความรู้สึกเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและอารมณ์ของเรา ทำให้เราเครียด วิตกกังวล และรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง แต่หากเรามีวิธีเสริมสร้างความมั่นคงภายในท่ามกลางความวุ่นวาย นั่นก็คือการเชื่อมโยงร่างกายและจิตใจ หรือ The Mind-body Connection โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกโยคะพื้นฐาน (Foundation) ก็จะช่วยสร้างความมั่นคงได้ทั้งร่างกายและความอารมณ์

ความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและอารมณ์กับการกลับไปสู่พื้นฐาน

ชีวิตที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย ทั้งด้านการงาน วิถีชีวิตที่รีบเร่ง หรือกระแสสมัยนิยมของ Lifestyle นานา อาจทำให้เรารู้สึกเหนื่อยล้า และบางครั้งก็อาจต้องการแสวงหาชีวิตที่สงบ เรียบง่าย เพื่อสร้างช่วงเวลาที่มีคุณภาพให้กับตนเอง

เช่นเดียวกันการออกกำลังกายและการฝึกโยคะ ความเรียบง่ายของคลาสพื้นฐานอาจฟังดูไม่น่าสนใจ อย่างไรก็ตามความซับซ้อนไม่ได้ทำให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเสมอไป ความงดงามของพื้นฐานการออกกำลังกายจึงอยู่ที่ความ “เรียบง่าย” สามารถทำได้ทุกที่ เข้าถึงได้กับทุกคน เกิดความเข้าใจ และสร้างสมาธิในการขยับร่างกายไปพร้อมลมหายใจ

Foudation: Back to Basic

คลาส … ...

Transforming Stuckness with Mobility Practice

the mind body connection mobility

โลกแห่งโยคะนั้น ร่างกายและจิตใจมีสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง (The Mind-body Connection) โดยแต่ละส่วนส่งผลต่อกันอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหนึ่งในจุดที่เชื่อมโยงกันนี้ คือการฝึกการเคลื่อนไหว (Mobility) การที่เราสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วหรือมี Mobility ที่ดี ไม่ใช่เป็นการแสดงถึงการมีความยืดหยุ่นทางกายภาพเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงสภาวะทางอารมณ์ของเราด้วย เมื่อเรารู้สึกติดขัดทางอารมณ์ มักจะแสดงออกมาในรูปของความเกร็งหรือการเคลื่อนไหวที่จำกัด ซึ่งการฝึกโยคะเพื่อการเคลื่อนไหวจะช่วยปลดปล่อยการติดขัดทางอารมณ์เหล่านี้ได้

ความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและอารมณ์กับการเคลื่อนไหว

ร่างกายของเราเปรียบเสมือนภาชนะที่บรรจุอารมณ์และประสบการณ์ต่างๆ เมื่อเราเผชิญกับความเครียด ความวิตกกังวล หรือความทุกข์ทรมาน อารมณ์เหล่านี้มักจะถูกกักเก็บไว้ในกล้ามเนื้อและข้อต่อ นำไปสู่ความตึงและความแข็งเกร็ง ในทำนองเดียวกัน เมื่อเรารู้สึกติดขัดหรือเฉื่อยชาทางอารมณ์ ก็มักจะแสดงออกมาในรูปของความแข็งเกร็งและการเคลื่อนไหวที่จำกัด

Mobility: ปลดปล่อยอารมณ์ให้เป็นอิสระ

คลาส Mobility เป็นการออกกำลังกายเพื่อมุ่งเน้นปรับปรุงการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การสร้างอิสระในการเคลื่อนไหวใน ไปพร้อมกับความเสถียรของร่างกาย เกิดความแข็งแรงและยืดหยุ่นที่อ่อนนุ่มพลิ้วไหวในคราวเดียวกัน ส่งเสริมให้บุคลิกภาพดีขึ้น และลดความเสียงต่ออุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย … ...

Unwinding Stress Through Twisting Poses

the mind body connection twist

ความเครียดแทบจะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งมักแสดงออกมาเป็นความตึงและไม่สบายทางร่างกาย การฝึกโยคะท่าบิดตัว หรือ Twist เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับความเครียดโดยมุ่งเป้าไปที่ความตึงทั้งทางร่างกายและอารมณ์ที่สะสมอยู่ การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายและจิตใจ หรือ  The Mind-body Connection สามารถช่วยให้เราเห็นถึงศักยภาพของโยคะที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี

ความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและอารมณ์กับการบิดตัว

ความไม่สมดุลทางอารมณ์อันเกิดจากความเครียดและความวิตกกังวลที่อาจสะสมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะจากการทำงาน ความสัมพันธ์ หรือความท้าทายในแต่ละวัน สามารถแสดงออกผ่านทางร่างกายโดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลังและลำตัว โดยอาจเกิดเป็นความสบายตัว อาการตึงกล้ามเนื้อ ความเมื่อยล้า สรีระท่าทาง การเคลื่อนไหวที่จำกัด รูปแบบของการหายใจ รวมทั้งคุณภาพการกิน การนอน และการขับถ่ายได้ ซึ่งจะทำให้รู้สึกเครียดและวิตกกังวลมีมากขึ้นไปอีก

Twist: คลายความเครียดและวิตกกังวล

การยืดเหยียดด้วยกลุ่มท่าบิดตัว จึงเป็นตัวช่วยอย่างมากในการจัดปรับโครงสร้างร่างกาย และเกิดการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในช่องอก และช่องท้อง กระตุ้นการทำงานทั้งในระบบหายใจ และระบบย่อยอาหาร เป็นการปลดปล่อยความเครียดทางอารมณ์ที่สะสมอยู่ในร่างกาย

ท่าบิดตัวเบาๆ เช่น … ...

Healing the Heart by Re-opening your Heart

the mind body connection chest opening

ความสัมพันธ์อันซับซ้อนของการเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและจิตใจ หรือ The Mind-body Connection ทำให้เรารู้ว่าอารมณ์มักจะพบอยู่ในร่างกายเสมอๆ โดยเฉพาะบริเวณหน้าอกที่เป็นศูนย์กลางของหัวใจนั้นเป็นเหมือนกล่องที่เก็บทั้งสุขและทุกข์ของเราเอาไว้ การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง Chest-opening ในโยคะกับอารมณ์ เช่น ความเศร้าและความรู้สึกสูญเสีย สามารถช่วยปลดปล่อยอาการทางร่างกายและจิตใจของเราได้

ความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและอารมณ์กับการเปิดหน้าอก

อารมณ์ต่างๆ เช่น ความเศร้าและความรู้สึกสูญเสียสามารถแสดงออกมาทางร่างกายอย่างการตึงหรือแน่นหน้าอกได้ ทำให้ร่างกายรู้สึกไม่สบาย ความเสียใจจากการสูญเสีย ความโศกเศร้าที่เราเก็บเอาไว้ และภาระทางอารมณ์ที่แก้ไขยังไม่ได้ ล้วนมีส่วนทำให้เกิดความรู้สึกหนักหน่วงและแน่นบริเวณหน้าอก ในทางกลับกัน การเปิดหน้าอกด้วยโยคะเป็นวิธีหนึ่งในการปลดปล่อยอารมณ์เหล่านี้ เหมือนได้รับการเยียวยาและปลอบใจไปพร้อมๆ กัน

อาการ “ไหล่ห่อ” เกิดจากการที่ร่างกายพยายาม “ปกป้องหัวใจ” เมื่อมนุษย์มีความโศรกเศร้า เสียใจ หรือภาวะ “ปวดใจ” การเกิดความไม่มั่นใจในตนเอง ขาดความมั่นคงทางอารมณ์ ร่างกายเราจะพยายามซ่อนตัว และปกป้องตัวเองจากอาการบาดเจ็บทางจิตใจเหล่านี้

การห่อตัวของกายและความรู้สึกเสียใจนั้น แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอารมณ์และร่างกาย … ...

Unburdening the Soul on Your Shoulder

Website Article cover

ไหล่หรือบ่าของเราไม่เพียงแต่ต้องรับน้ำหนักจากแขนเท่านั้น แต่คำกล่าวว่า “แบกโลกไว้บนบ่า” เป็นการเปรียบเปรยกับอารมณ์ความเครียดที่คนเราต้องเผชิญ ไม่สามารถปลดปล่อยออกไปหรือแก้ไขได้ จนกลายเป็นภาระทางอารมณ์ที่คนเราต้องถือหรือแบกเอาไว้ แสดงให้เห็นว่าอารมณ์มักจะแสดงออกเป็นความตึงเครียดในพื้นที่เฉพาะของร่างกาย พื้นที่หนึ่งคือไหล่ซึ่งมักรับภาระทางอารมณ์ การทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและอารมณ์ หรือ The Mind-body Connection และการฝึกโยคะเพื่อคลายไหล่สามารถช่วยบรรเทาทั้งร่างกายและจิตใจได้อย่างมาก

ความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและอารมณ์บนไหล่ของเรา

ความรู้สึกของ “ภาระอันหนักอึ้ง” มักจะแสดงออกทางร่างกายในลักษณะความตึงของ คอ บ่า ไหล่ เมื่อคนรับรู้ถึงภาวะอารมณ์ เครียด หรือกังวล กล้ามเนื้อส่วนบ่าและหลังช่วงบน มักตอบสนองโดยการหดเกร็งตัวขึ้น ทำให้เรารู้สึกเหมือนแบกน้ำหนักอยู่บนบ่าหรือไหล่

ความหนักหน่วงที่ใจและภาระทางอารมณ์ที่เราแบกรับจากการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันนี้ ทำให้เกิดความรู้สึกไม่สบายตัว การเคลื่อนไหวถูกจำกัด สรีระร่างกายไม่สมดุล ไหล่ห่อ คอยื่น และอาจเกิดอาการปวด ตึง บริเวณคอ บ่า ไหล่ และบริเวณรอบๆ

จิตใจและร่างกายนั้นมีความสัมพันธ์กัน … ...

Unlocking Emotional Freedom in Your Hips

the mind body connection hip opening

ร่างกายของเราเป็นหมือนภาชนะที่ซับซ้อน ซึ่งไม่เพียงแต่กักเก็บความตึงเครียดทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพลังงานทางอารมณ์ด้วย เมื่อรู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวด มักแสดงอารมณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ออกมาแม้ว่าจะไม่ได้รู้ตัวก็ตาม ความเจ็บปวดก็คืออารมณ์ เป็นเสียงร้องจากร่างกายของเรา ฉะนั้นการเข้าใจเรื่อง The Mind-body Connection จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับทั้งด้านร่างกายและอารมณ์ได้ โดยอารมณ์ต่างๆ ล้วนถูกเก็บไว้ในกลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะเจาะจงต่างๆ กันไปเช่นกัน ซึ่งจุดหนึ่งที่เห็นการเชื่อมต่อนี้ได้ชัดเจนเป็นพิเศษคือในส่วนกล้ามเนื้อสะโพก

ความเชื่อมโยงระหว่างร่างกายและอารมณ์กับสะโพก

เคยสังเกตกันมั้ยว่า เมื่อทารกหรือเด็กเกิดความรู้สึกหงุดหงิด ไม่พอใจ พวกเขาจะโก่งงอตัวเป็นก้อนกลมก่อนที่ถีบแข้งถีบขาเสมอ? นี่คือกระบวนการทางธรรมชาติของร่างกายและความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาอัตโนมัติของมนุษย์ทุกคน

เมื่อเราโตเป็นผู้ใหญ่ และต้องเผชิญสถานการณ์ตึงเครียด เราอาจกัดฟันหรือกำหมัดโดยไม่รู้ตัว หรือหากเกิดความเครียดสูงจนกลายเป็นความกลัวหรือโกรธก็มักจะโก่งตัวงอเข่า อาการเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะร่างกายต้องการป้องกันส่วนลำตัว เพื่อเตรียมพร้อมในการต่อสู้ หรือวิ่งหนี

กระบวนการโก่งตัวหรือดึงเข่ามาหาศีรษะของร่างกายนั้น จุดเริ่มต้นการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่บริเวณสะโพกโดยกลุ่มกล้ามเนื้อ Hip Flexors ซึ่งระบบประสาทจะปล่อยกลุ่มสารเคมีเพื่อสั่งการการเคลื่อนไหวแบบอัตโนมัติ หลังสถานการณ์ตึงเครียดนั้นผ่อนคลายลงแล้ว ผลจากอารมณ์ที่เหลืออยู่จะถูกสะสมในลักษณะความตึงของกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามเนื้อสะโพกนั่นเอง

จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่อารมณ์ต่างๆ เช่น ความโกรธ ความคับข้องใจ … ...

Breathing Through Pollution
หายใจผ่านมลพิษ: โยคะฟื้นคืนสุขภาพปอดท่ามกลาง PM2.5

Beige Aesthetic Exclusive Fashion Wear Collection Clothing Banner 1200 x 630 px

หลายคนคงทราบเรื่องราวของ “คุณหมอกฤตไท” ที่เพิ่งจากไปด้วยมะเร็งปอด ด้วยหนึ่งในสาเหตุจาก PM2.5 มลภาวะทางอากาศที่ยากจะหลีกเลี่ยงในปัจจุบัน เพจ “สู้ดิวะ” ของคุณหมอถูกตั้งขึ้นมาเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความเจ็บป่วย มอบแรงบันดาลใจ และสะท้อนถึงปัญหาที่ใหญ่ในระดับโครงสร้างของประเทศและเห็นควรว่าต้องจัดการอย่างจริงจังเสียที อย่างไรก็ตาม เราทุกคนควรเริ่มต้นด้วยการตระหนักและหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะเกี่ยวกับการหายใจท่ามกลางสิ่งแวดล้อมอันเต็มไปด้วยฝุ่นตัวร้ายนี้

การผสมผสานการฝึกโยคะ โดยเฉพาะปราณยามะและอาสนะให้เข้ากับกิจวัตรประจำวันสามารถใช้เป็นแนวทางเสริมในการปกป้องสุขภาพระบบทางเดินหายใจในสภาพแวดล้อมที่มีมลพิษ แม้ว่าจะไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์ แต่การปฏิบัติเหล่านี้อาจมีส่วนช่วยให้สุขภาพปอดดีขึ้นและความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้น

ทำความเข้าใจ PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพปอด:

PM2.5 เป็นอนุภาคละเอียดที่พบในอากาศเสีย ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจ ฝุ่นขนาดที่เล็กจิ๋วนี้สามารถเจาะปอดลงไปได้ลึก นำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ รวมถึงโรคหอบหืด ประสิทธิภาพการทำงานของปอดลดลง และความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของโรคมะเร็งปอดเช่นเดียวกับคุณหมอกฤตไท 

บทบาทของโยคะเพื่อสุขภาพระบบทางเดินหายใจ:

โยคะ เป็นการฝึกที่ผสมผสานอาสนะ (Pose) การควบคุมลมหายใจ (Pranayama) และการทำสมาธิ (Meditation) … ...